Dział: Wiadomości dermatologiczne

.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Rozpoznanie czerniaka i co dalej? Rola dermatologa w leczeniu pacjentów

Dermatolodzy odgrywają istotną rolę w opiece nad pacjentami od etapu rozpoznania czerniaka przez leczenie, po monitorowanie. Diagnostyka zmian melanocytarnych jest jedną z najtrudniejszych dziedzin patologii, a zgodność między oceniającymi patologami jest niska. Interpretacja wyniku badania histopatologicznego usuniętej zmiany skórnej w kontekście danych klinicznych jest jednym z zadań dermatologa. Istnieją rozpoznania histopatologiczne mogące wymagać weryfikacji, gdy pomimo podejrzeń nie rozpoznano czerniaka lub gdy czerniak został rozpoznany np. u dziecka czy młodej osoby dorosłej. Po ustaleniu rozpoznania dermatolodzy coraz częściej zajmują się leczeniem chirurgicznym, szczególnie w pierwszym stadium zaawansowania choroby. W leczeniu pacjentów z zaawansowanym czerniakiem zadaniem dermatologa jest odpowiednie poinformowanie ich o dalszym postępowaniu oraz możliwościach terapii znacząco poprawiającej rokowanie. Na etapie monitorowania pacjentów istotne jest wdrożenie schematów umożliwiających wczesne rozpoznanie nawrotu choroby lub kolejnego ogniska pierwotnego czerniaka. Dopełnieniem opieki dermatologicznej jest odpowiednia komunikacja i edukacja pacjenta ze zwróceniem uwagi na obciążenia dziedziczne, poziom lęku i jakość życia pacjenta. W przedstawionym kontekście dermatolog jako główny lekarz zajmujący się pacjentami z wczesnym czerniakiem lub jako członek zespołu wielodyscyplinarnego ma możliwość kompleksowej opieki nad pacjentem zgodnie ze standardami europejskimi i światowymi.

Czytaj więcej

Rybia łuska – podział i nowe opcje terapeutyczne

Rybia łuska to zróżnicowana grupa chorób genetycznych, której podstawą są zaburzenia keratynizacji naskórka oraz upośledzenie bariery ochronnej skóry. Te czynniki prowadzą do wzmożonej utraty wody przez naskórek, osłabienia funkcji ochronnej skóry oraz zwiększonego ryzyka wystąpienia stanów zapalnych skóry i infekcji bakteryjnych. W ostatnich latach pojawiło się wiele badań, które rzuciły nowe światło na patofizjologię tych chorób oraz wyznaczyły obiecujące ścieżki terapeutyczne dla pacjentów z ichtiozą. Obecnie są prowadzone liczne badania kliniczne i przedkliniczne, w których są testowane różne podejścia terapeutyczne, takie jak leki biologiczne, małe cząsteczki, terapie zastępcze oraz terapie genowe. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie najczęstszych rodzajów rybiej łuski oraz omówienie najnowszych opcji terapeutycznych dostępnych dla pacjentów z tą chorobą.

Czytaj więcej

Leczenie tocznia rumieniowatego układowego

Toczeń rumieniowaty układowy jest złożoną, wielonarządową chorobą układową, która bez odpowiedniego leczenia istotnie wpływa na jakość i czas trwania życia pacjentów. Rejestracja nowych leków oraz stale rosnąca liczba badań już dostępnych preparatów wymagają regularnej aktualizacji zaleceń. Leczenie zależy od ciężkości choroby oraz zajęcia narządowego, ze względu na zróżnicowaną prezentację kliniczną wymaga zindywidualizowanego, wielospecjalistycznego podejścia. Narządem, którego zajęcie w największym stopniu wpływa na dobór strategii leczenia, są nerki. Celem leczenia jest osiągnięcie remisji klinicznej lub alternatywnie niskiej aktywności choroby. Aktywność powinna być oceniana każdorazowo podczas wizyt lekarskich, których częstość należy dostosować do pacjenta. Podstawą leczenia pozostaje hydroksychlorochina oraz do czasu uzyskania remisji klinicznej – glikokortykosteroidy. Dąży się obecnie do zmniejszania dawki glikokortkosteroidów, aż do, jeżeli to możliwe, ich odstawienia i kontroli choroby lekami immunosupresyjnymi. W przypadku braku odpowiedzi na leczenie pierwszego rzutu i w celu redukcji glikokortykosteroidów stosuje się leki immunosupresyjne/immunomodulujące i/lub leki biologiczne: belimumab i anifrolumab. Część leków (cyklofosfamid, rytuksymab) pozostaje zarezerwowana dla choroby o ciężkim przebiegu lub z kluczowym zajęciem narządowym. Ważne, aby pamiętać o całościowym podejściu do pacjenta. Poza leczeniem choroby podstawowej należy leczyć choroby współistniejące, wdrażać interwencje odnośnie do stylu życia, prowadzić profilaktykę zakażeń, chorób sercowo-naczyniowych, osteoporozy, nowotworów, edukację na temat choroby, rehabilitację oraz zapewnić wsparcie psychologiczne.

Czytaj więcej

Etiopatogeneza suchości skóry oraz terapia emolientowa

Zewnętrzną część skóry tworzy wielowarstwowy, skeratynizowany, samoodnawiający się naskórek pozostający w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem zewnętrznym i tworzący barierę ochronną. Jego właściwe funkcjonowanie jest uzależnione m.in. od stopnia nawilżenia warstwy rogowej. Wrodzone lub nabyte zaburzenie procesów proliferacji, terminalnego różnicowania oraz zaprogramowanej śmierci czy złuszczania komórek z powierzchni naskórka upośledza jego homeostazę i może skutkować pojawieniem się objawów suchości skóry. Suchość nie jest tylko stanem odwodnienia skóry powstającym w wyniku niedoborów wody i białek ją wiążących. Jest ona częstym problemem osób zdrowych, jak również pacjentów obciążonych różnymi chorobami. Oprócz czynników endogennych rolę w jej rozwoju odgrywają też uwarunkowania środowiskowe. Zimą skóra w sposób szczególny jest narażona na ich negatywny wpływ. Podstawą postępowania pielęgnacyjnego powinno być stosowanie złożonych preparatów nawilżająco-natłuszczających. Emolienty dzięki zawartym w nich składnikom aktywnym oraz wielokierunkowemu działaniu odbudowują uszkodzoną barierę ochronną naskórka i przywracają jej fizjologiczne funkcje. Dodatkowo mogą wykazywać m.in. działanie przeciwzapalne, redukujące świąd, antymitotyczne, przeciwrodnikowe, przeciwstarzeniowe oraz fotoprotekcyjne.

Czytaj więcej

Grzybica skóry gładkiej – opisy dwóch przypadków

Grzybice skóry dzielimy na układowe, głębokie i powierzchowne. Grzybice powierzchowne mogą dotyczyć włosów, paznokci i skóry gładkiej. Grzybice skóry gładkiej bywają mylone z innymi schorzeniami. Czynnikami etiologicznymi dermatofitoz u osób dorosłych najczęściej są grzyby: Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes i Epidermophyton floccosum. W niniejszej pracy przedstawiono dwa przypadki zakażenia grzybami z rodzaju Trichophyton skutecznie leczone preparatami terbinafiny.

Czytaj więcej

Grzybica skóry gładkiej: występowanie, podział i skuteczne leczenie

Grzybicze infekcje skóry to powszechne schorzenia wywołane przez różne patogeny. Najczęstsze z nich to dermatofity, drożdże i grzyby pleśniowe. Diagnoza grzybic skórnych opiera się na dokładnym badaniu klinicznym, badaniach mykologicznych oraz interpretacji wyników w kontekście objawów pacjenta. Ważne jest unikanie stosowania miejscowych leków przeciwgrzybiczych przed badaniami. Wywiad, badanie kliniczne i badania mykologiczne są kluczowe dla właściwej diagnozy. Badania mykologiczne obejmują pobieranie odpowiednich próbek i wykorzystywanie różnych metod, w tym techniki PCR. Wyniki badań mykologicznych powinny być skorelowane z objawami pacjenta. Możliwe są wyniki fałszywie ujemne, zwłaszcza przy niewłaściwym pobieraniu próbek. Leczenie zależy od rodzaju grzyba. Istotne są leki przeciwgrzybicze oraz właściwa pielęgnacja skóry.

Czytaj więcej

Leczenie miejscowe łuszczycy z zastosowaniem kalcypotriolu i betametazonu

Leczenie łuszczycy stanowi nadal ogromne wyzwanie dla dermatologów. Wybór metody leczenia zależy od ciężkości choroby, umiejscowienia zmian i wieku chorego. Preferencje pacjentów dotyczące metody leczenia oraz ich zadowolenie z terapii mają istotne znaczenie dla przestrzegania zaleceń lekarskich. Lekiem pierwszego rzutu w miejscowej terapii łuszczycy łagodnej skóry, łuszczycy owłosionej skóry głowy oraz dłoni i stóp zgodnie z rekomendacjami jest preparat złożony zawierający kalcypotriol i betametazon. Terapia ta cechuje się wysoką skutecznością i dobrą tolerancją, co wpływa na poprawę jakości życia pacjentów. Ze względu na przewlekły charakter schorzenia istotne jest nie tylko uzyskanie szybkiej wstępnej poprawy, ale przede wszystkim długotrwała i bezpieczna kontrola objawów chorobowych

Czytaj więcej

Suplementacja witaminą D w wybranych chorobach dermatologicznych

Skóra stanowi miejsce syntezy witaminy D, a także jest narządem docelowym dla biologicznie aktywnej formy tej witaminy. Witamina D odpowiada za wiele funkcji skóry, w tym proliferację, różnicowanie i apoptozę keratynocytów oraz zachowywanie właściwości barierowych i procesy immunoregulacyjne. Co ważne, witamina D wydaje się istotną opcją terapeutyczną w wielu przypadkach chorób skóry. 
W niniejszym artykule przedstawiono rolę witaminy D w patogenezie wybranych chorób skóry (atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, bielactwo, łysienie plackowate) z podkreśleniem zasadności suplementacji. 

Czytaj więcej

Emolienty – podstawa w prowadzeniu chorych na atopowe zapalenie skóry

Atopowe zapalenie skóry jest rozpowszechnioną przewlekłą dermatozą zapalną, wywierającą bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie i jakość życia pacjentów oraz ich rodzin. W leczeniu tej choroby są stosowane różne grupy leków zarówno miejscowych, jak i ogólnych, konieczne jest także ograniczanie ekspozycji na czynniki drażniące oraz regularna pielęgnacja i nawilżanie skóry. Podstawowym celem emolientoterapii jest poprawa funkcjonowania niesprawnej bariery naskórkowej poprzez odpowiednie uwodnienie naskórka i stworzenie warstwy okluzyjnej dla zapobiegania utracie wody. Emolienty plus to najnowsza generacja emolientów, która oprócz nawilżania skóry wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwświądowe, protekcyjne oraz regulacyjne wobec mikrobiomu skórnego, co poprawia wyniki leczenia pacjentów i zmniejsza konieczność stosowania miejscowych glikokortykosteroidów.

Czytaj więcej

Leczenie miejscowe wybranych powierzchownych zakażeń grzybiczych

Powierzchowne zakażenia grzybicze to zakażenia skóry i jej przydatków oraz błon śluzowych jamy ustnej i narządów płciowych. Są częstymi schorzeniami dermatologicznymi, szacuje się, że dotyczą 10–20% populacji. Mogą być wywoływane przez dermatofity, grzyby drożdżopodobne oraz grzyby pleśniowe. Rozpoznanie tych infekcji jest kluczowe dla skutecznej terapii. Diagnostyka opiera się na wywiadzie, dokładnym badaniu klinicznym i badaniach mikologicznych. Zakażenie można potwierdzić za pomocą bezpośredniego badania mikroskopowego oraz hodowli z zeskrobin. Pomocne może być również badanie dermatoskopowe oraz badanie w świetle lampy Wooda. 
Leki przeciwgrzybicze można podzielić na: antyseptyki przeciwgrzybicze, antybiotyki przeciwgrzybicze i chemioterapeutyki przeciwgrzybicze. Istnieje wiele preparatów miejscowych, które wykazują wysoką skuteczność w leczeniu zakażeń grzybiczych. Jednymi z najczęściej stosowanych leków miejscowych są azole i alliloaminy. Miejscowe leczenie przeciwgrzybicze zwykle jest dobrze tolerowane, rzadko powoduje działania niepożądane. 
W artykule przedstawiono przykładowe leki przeciwgrzybicze dostępne na rynku polskim. Skupiono się na leczeniu miejscowym grzybiczych zakażeń skóry, z pominięciem skóry owłosionej głowy i paznokci. 

Czytaj więcej

Czerwone wykwity guzkowe w obrębie podudzia u 40-letniej pacjentki – opis przypadku

Kobieta 40-letnia zgłosiła się do dermatologa z powodu czerwonych wykwitów guzkowych w obrębie podudzi. Od kilku miesięcy pacjentka obserwowała wysiew nowych zmian, początkowo była leczona doksycykliną. W związku z brakiem poprawy po leczeniu pobrano wycinek ze zmiany skórnej – obraz mikroskopowy odpowiadał zmianie o charakterze pseudolymphoma. Pacjentka przybyła ponownie do poradni dermatologicznej celem ustalenia dalszego postępowania. W trakcie wywiadu wspomniała, iż przed 10 laty przebyła chłoniaka grudkowego, który po leczeniu pozostawał w remisji, a prowadzący onkolog negował związek guzków w obrębie skóry z przebytym nowotworem. Zadecydowano o natychmiastowym pobraniu kolejnego wycinka. W badanym materiale obraz morfologiczny i profil immunohistochemiczny wskazywał na naciek komórek chłoniaka grudkowego G2. 
Pierwotne chłoniaki grudkowe są częstymi nowotworami wywodzącymi się limfocytów B. Wtórne zajęcie skóry przez chłoniaka grudkowego jest rzadkie i zwykle świadczy o transformacji do bardziej agresywnego typu chłoniaka. Rozrost rzekomochłoniakowy (pseudolymphoma) charakteryzuje się odczynowym rozrostem limfocytów i łagodnym przebiegiem. U opisywanej pacjentki mimo niepozornej morfologii zmian skórnych oraz potencjalnie pozytywnie rokowniczego rozpoznania pseudolymphoma z uwagi na wywiad chłoniaka i brak ekspozycji na możliwe przyczyny pseudolymphoma wskazane było pogłębienie diagnostyki, co umożliwiło postawienie właściwej diagnozy o gorszej prognozie. Gdy wynik biopsji nie koresponduje z obrazem klinicznym lub wywiad chorego jest obciążony, niezbędna jest czujność.

Czytaj więcej

Bimekizumab w leczeniu łuszczycy plackowatej o nasileniu umiarkowanym i ciężkim u dorosłych

Bimekizumab, humanizowane przeciwciało monoklonalne należące do klasy IgG1/κ, skierowane przeciwko IL-17A, IL-17F oraz IL-17AF, jest lekiem biologicznym zarejestrowanym w Polsce do leczenia łuszczycy plackowatej o umiarkowanym i ciężkim przebiegu u dorosłych w ramach programu lekowego Narodowego Funduszu Zdrowia. W badaniach klinicznych bimekizumab wykazuje wysoką skuteczność i szybkość działania oraz długotrwały efekt w porównaniu do placebo, jak również innych leków biologicznych (adalimumabu, ustekinumabu, sekukinumabu), indukując ustąpienie prawie wszystkich (PASI 90) lub wszystkich zmian łuszczycowych (PASI 100) w krótkim czasie. Nieliczne doniesienia wskazują również na skuteczność bimekizumabu w leczeniu łuszczycy miejsc szczególnych, takich jak łuszczyca paznokci. Lek ten charakteryzuje się również dobrym profilem bezpieczeństwa, a wśród skutków ubocznych należy wymienić zakażenia grzybicze, przede wszystkim drożdżycę jamy ustnej, oraz zakażenia dróg oddechowych. Dotychczas opublikowane dane wskazują, że bimekizumab może stanowić wartościową opcję terapeutyczną dla chorych z łuszczycą plackowatą.

Czytaj więcej