Autor: Elżbieta Wójtowicz

dr n. med.; Centrum Leczenia Nowotworów Skóry i Czerniaka, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Rozpoznanie czerniaka i co dalej? Rola dermatologa w leczeniu pacjentów

Dermatolodzy odgrywają istotną rolę w opiece nad pacjentami od etapu rozpoznania czerniaka przez leczenie, po monitorowanie. Diagnostyka zmian melanocytarnych jest jedną z najtrudniejszych dziedzin patologii, a zgodność między oceniającymi patologami jest niska. Interpretacja wyniku badania histopatologicznego usuniętej zmiany skórnej w kontekście danych klinicznych jest jednym z zadań dermatologa. Istnieją rozpoznania histopatologiczne mogące wymagać weryfikacji, gdy pomimo podejrzeń nie rozpoznano czerniaka lub gdy czerniak został rozpoznany np. u dziecka czy młodej osoby dorosłej. Po ustaleniu rozpoznania dermatolodzy coraz częściej zajmują się leczeniem chirurgicznym, szczególnie w pierwszym stadium zaawansowania choroby. W leczeniu pacjentów z zaawansowanym czerniakiem zadaniem dermatologa jest odpowiednie poinformowanie ich o dalszym postępowaniu oraz możliwościach terapii znacząco poprawiającej rokowanie. Na etapie monitorowania pacjentów istotne jest wdrożenie schematów umożliwiających wczesne rozpoznanie nawrotu choroby lub kolejnego ogniska pierwotnego czerniaka. Dopełnieniem opieki dermatologicznej jest odpowiednia komunikacja i edukacja pacjenta ze zwróceniem uwagi na obciążenia dziedziczne, poziom lęku i jakość życia pacjenta. W przedstawionym kontekście dermatolog jako główny lekarz zajmujący się pacjentami z wczesnym czerniakiem lub jako członek zespołu wielodyscyplinarnego ma możliwość kompleksowej opieki nad pacjentem zgodnie ze standardami europejskimi i światowymi.

Czytaj więcej