Rozpoznanie czerniaka i co dalej? Rola dermatologa w leczeniu pacjentów

Wiadomości dermatologiczne

Dermatolodzy odgrywają istotną rolę w opiece nad pacjentami od etapu rozpoznania czerniaka przez leczenie, po monitorowanie. Diagnostyka zmian melanocytarnych jest jedną z najtrudniejszych dziedzin patologii, a zgodność między oceniającymi patologami jest niska. Interpretacja wyniku badania histopatologicznego usuniętej zmiany skórnej w kontekście danych klinicznych jest jednym z zadań dermatologa. Istnieją rozpoznania histopatologiczne mogące wymagać weryfikacji, gdy pomimo podejrzeń nie rozpoznano czerniaka lub gdy czerniak został rozpoznany np. u dziecka czy młodej osoby dorosłej. Po ustaleniu rozpoznania dermatolodzy coraz częściej zajmują się leczeniem chirurgicznym, szczególnie w pierwszym stadium zaawansowania choroby. W leczeniu pacjentów z zaawansowanym czerniakiem zadaniem dermatologa jest odpowiednie poinformowanie ich o dalszym postępowaniu oraz możliwościach terapii znacząco poprawiającej rokowanie. Na etapie monitorowania pacjentów istotne jest wdrożenie schematów umożliwiających wczesne rozpoznanie nawrotu choroby lub kolejnego ogniska pierwotnego czerniaka. Dopełnieniem opieki dermatologicznej jest odpowiednia komunikacja i edukacja pacjenta ze zwróceniem uwagi na obciążenia dziedziczne, poziom lęku i jakość życia pacjenta. W przedstawionym kontekście dermatolog jako główny lekarz zajmujący się pacjentami z wczesnym czerniakiem lub jako członek zespołu wielodyscyplinarnego ma możliwość kompleksowej opieki nad pacjentem zgodnie ze standardami europejskimi i światowymi.

Nowotwory skóry to najczęstsze nowotwory złośliwe występujące u ludzi rasy kaukaskiej. Za zdecydowaną większość zachorowań w tej grupie nowotworów odpowiadają raki, wśród nich podstawnokomórkowy i kolczystokomórkowy. Czerniak skóry, choć występuje zdecydowanie rzadziej, odpowiada jednak za większość zgonów z powodu nowotworów skóry. Czerniak jest również nowotworem o dużej dynamice wzrostu zachorowalności. W ciągu ostatnich czterech dekad współczynnik zachorowalności na czerniaka w rasie białej wzrósł prawie pięciokrotnie [1–3]. 
Wraz ze wzrostem częstości występowania czerniaka wzrasta rola dermatologów w leczeniu pacjentów z rozpoznaniem tego nowotworu. Niezależnie od systemu opieki zdrowotnej zarówno w Europie, Stanach Zjednoczonych, jak i w Australii, dermatolodzy odgrywają kluczową rolę w prewencji i diagnostyce czerniaka oraz coraz częściej w leczeniu chirurgicznym pacjentów, szczególnie w pierwszym stadium zaawansowania choroby. Leczenie pacjentów w wyższych stopniach zaawansowania wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzin, w tym chirurgów onkologów, onkologów i radiologów, jednak dermatolodzy jako część zespołów wielospecjalistycznych mają znaczący wkład w opiekę nad pacjentami również w tych grupach chorych [4–6]. 
W artykule przedstawiono rolę dermatologa w opiece nad pacjentami od etapu rozpoznania czerniaka, przez leczenie, po monitorowanie pacjentów. 

POLECAMY

Rozpoznanie. Czy to na pewno jest czerniak? Czy to na pewno nie jest czerniak?

Badanie histopatologiczne stanowi złoty standard w rozpoznawaniu zmian melanocytarnych, jednak podobnie jak inne metody diagnostyczne nie jest wolne od ograniczeń związanych zarówno z techniką badania, jak i z subiektywną oceną patologa [7, 8]. Równocześnie pewne i prawidłowe rozpoznanie histopatologiczne ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia najlepszej dalszej opieki nad pacjentami. 
Interpretacja wyniku badania histopatologicznego jest często rolą dermatologa i powinna się odbywać w kontekście danych klinicznych, takich jak wiek pacjenta czy lokalizacja usuniętej zmiany, technika pobierania materiału do badania histopatologicznego (usunięcie całości zmiany lub wycinka ze zmiany), oraz w odniesieniu do wyniku badania dermatoskopowego, najlepiej zapisanego w formie dokumentacji fotograficznej [7]. 

Do zmian, które mogą się okazać szczególnie trudne w jednoznacznej ocenie histopatologicznej, należą:

  • zmiany spitzoidalne,...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę kwartalnika "Wiadomości dermatologiczne"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy