Autor: prof. dr hab. n. med. Ryszard Żaba

prof. dr hab. n. med.; Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Leczenie miejscowe wybranych powierzchownych zakażeń grzybiczych

Powierzchowne zakażenia grzybicze to zakażenia skóry i jej przydatków oraz błon śluzowych jamy ustnej i narządów płciowych. Są częstymi schorzeniami dermatologicznymi, szacuje się, że dotyczą 10–20% populacji. Mogą być wywoływane przez dermatofity, grzyby drożdżopodobne oraz grzyby pleśniowe. Rozpoznanie tych infekcji jest kluczowe dla skutecznej terapii. Diagnostyka opiera się na wywiadzie, dokładnym badaniu klinicznym i badaniach mikologicznych. Zakażenie można potwierdzić za pomocą bezpośredniego badania mikroskopowego oraz hodowli z zeskrobin. Pomocne może być również badanie dermatoskopowe oraz badanie w świetle lampy Wooda. 
Leki przeciwgrzybicze można podzielić na: antyseptyki przeciwgrzybicze, antybiotyki przeciwgrzybicze i chemioterapeutyki przeciwgrzybicze. Istnieje wiele preparatów miejscowych, które wykazują wysoką skuteczność w leczeniu zakażeń grzybiczych. Jednymi z najczęściej stosowanych leków miejscowych są azole i alliloaminy. Miejscowe leczenie przeciwgrzybicze zwykle jest dobrze tolerowane, rzadko powoduje działania niepożądane. 
W artykule przedstawiono przykładowe leki przeciwgrzybicze dostępne na rynku polskim. Skupiono się na leczeniu miejscowym grzybiczych zakażeń skóry, z pominięciem skóry owłosionej głowy i paznokci. 

Czytaj więcej

Kiła wczesna II okresu powikłana obustronnym odwarstwieniem siatkówki oraz infestacją pasożytniczą w przebiegu współistniejącego zakażenia wirusem HIV – opis przypadku

Kiła jest układową bakteryjną chorobą zakaźną, której czynnikiem etiologicznym jest krętek blady Treponema pallidum. Jest jedną z najczęstszych chorób przenoszonych drogą płciową. W ciągu ostatniej dekady, wg danych ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), obserwuje się istotny wzrost częstości zachorowań na kiłę, zwłaszcza wśród mężczyzn utrzymujących kontakty homoseksualne [1]. Współistnienie kiły z zakażeniem wirusem HIV może zmieniać naturalny przebieg każdej z tych chorób, co nierzadko opóźnia ich prawidłowe rozpoznanie i zwiększa ryzyko groźnych powikłań [3]. W artykule przedstawiono przypadek 28-letniego pacjenta z obustronnym odwarstwieniem siatkówki, będącym najprawdopodobniej powikłaniem zakażenia Treponema pallidum współistniejącego z zakażeniem wirusem HIV oraz towarzyszącym zarażeniem oportunistycznym Giardia intestinalis.

Czytaj więcej