Leczenie miejscowe wybranych powierzchownych zakażeń grzybiczych

Wiadomości dermatologiczne

Powierzchowne zakażenia grzybicze to zakażenia skóry i jej przydatków oraz błon śluzowych jamy ustnej i narządów płciowych. Są częstymi schorzeniami dermatologicznymi, szacuje się, że dotyczą 10–20% populacji. Mogą być wywoływane przez dermatofity, grzyby drożdżopodobne oraz grzyby pleśniowe. Rozpoznanie tych infekcji jest kluczowe dla skutecznej terapii. Diagnostyka opiera się na wywiadzie, dokładnym badaniu klinicznym i badaniach mikologicznych. Zakażenie można potwierdzić za pomocą bezpośredniego badania mikroskopowego oraz hodowli z zeskrobin. Pomocne może być również badanie dermatoskopowe oraz badanie w świetle lampy Wooda. 
Leki przeciwgrzybicze można podzielić na: antyseptyki przeciwgrzybicze, antybiotyki przeciwgrzybicze i chemioterapeutyki przeciwgrzybicze. Istnieje wiele preparatów miejscowych, które wykazują wysoką skuteczność w leczeniu zakażeń grzybiczych. Jednymi z najczęściej stosowanych leków miejscowych są azole i alliloaminy. Miejscowe leczenie przeciwgrzybicze zwykle jest dobrze tolerowane, rzadko powoduje działania niepożądane. 
W artykule przedstawiono przykładowe leki przeciwgrzybicze dostępne na rynku polskim. Skupiono się na leczeniu miejscowym grzybiczych zakażeń skóry, z pominięciem skóry owłosionej głowy i paznokci. 

Wstęp

Powierzchowne zakażenia grzybicze to zakażenia skóry i jej przydatków oraz błon śluzowych jamy ustnej i narządów płciowych. Są częstymi schorzeniami dermatologicznymi, szacuje się, że dotyczą 10–20% populacji.
Powierzchowne zakażenia grzybicze skóry dzielą się na:

POLECAMY

 • dermatofitozy, wśród których ze względu na lokalizację rozróżniamy:
  • grzybicę skóry gładkiej,
  • grzybicę stóp,
  • grzybicę rąk,
  • grzybicę pachwin,
  • grzybicę paznokci,
  • grzybicę owłosionej skóry głowy, 
  • grzybicę brody,
    
 • zakażenia wywołane przez grzyby drożdżopodobne:
  • kandydozy – wywoływane przez Candida,
  • łupież pstry – wywoływane przez Malassezia,
 • zakażenia grzybami pleśniowymi [1–4].

W artykule skupiono się na grzybiczych zakażeniach skóry, z pominięciem skóry owłosionej głowy i paznokci. 
 

Diagnostyka

Warunkiem skutecznej terapii grzybic jest przede wszystkim właściwe rozpoznanie infekcji połączone z identyfikacją patogennych grzybów. Rozpoznanie można potwierdzić za pomocą bezpośredniego badania mikroskopowego i hodowli z zeskrobin. Pomocne może być również badanie dermatoskopowe oraz badanie w świetle lampy Wooda. Mniejsze znaczenie ma badanie histopatologiczne (z wykorzystaniem barwienia PAS lub tzw. srebrzenia) [5–8].
 

Wywiad i badanie kliniczne

Kluczowe jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu z pacjentem, uwzględniającego: 

 • historię zakażenia, 
 • dotychczasowe leczenie (zwłaszcza miejscowymi glikokortykosteroidami lub miejscowymi inhibitorami kalcyneuryny, których stosowanie może zamazać typowy obraz kliniczny), 
 • czynniki predysponujące, 
 • kontakt ze zwierzętami, 
 • narażenie środowiskowe (np. przebywanie w skupiskach, uprawianie sportów kontaktowych).

Diagnostyka mikologiczna

Podstawowa diagnostyka mikologiczna polega na wykrywaniu fragmentów grzyba bezpośrednio w materiale pobranym od pacjenta, wyhodowaniu czynnika etiologicznego oraz jego pełnej identyfikacji [4]. 

Przygotowanie do badania

Przed wykonaniem badania nie należy stosować miejscowego leczenia przeciwgrzybiczego przez co najmniej dwa tygodnie oraz ogólnego leczenia przeciwgrzybiczego przez co najmniej cztery tygodnie (nawet do trzech miesięcy w przypadku zmian paznokciowych). 
Materiałem do badania są najczęściej: 

 • łuski naskórkowe pobierane z czynnego obrzeża zmiany. W przypadku obecności pęcherzyków lub krost materiałem może być ich pokrywa lub wymaz za pomocą jałowej wymazówki zwilżonej 0,9-proc. NaCl, 
 • włosy,
 • fragmenty paznokcia [1, 5].

Bezpośrednie badanie mikologiczne 

Pobrany materiał poddaje się działaniu roztworu rozjaśniającego: 10–20-proc. roztworu wodorotlenku potasu (KOH) z dodatkiem 40-proc. dwumetylosulfonotlenku (DMSO). Następnie ogląda się go w mikroskopie świetlnym, przy powiększeniu 400 razy, poszukując strzępek grzybni lub zarodników. 
W przypadku łupieżu pstrego występuje charakterystyczny obraz w postaci licznych, krótkich, grubych strzępek grzybni przemieszanych z groniastymi skupiskami zarodników, tzw. klopsiki z makaronem [5, 6].

Hodowla

Wykonuje się posiewy pobranego materiału na stałych podłożach Sabourauda z chloramfenikolem oraz Sabourauda z aktidionem i chloramfenikolem jako podłożami selektywnymi. Hodowlę w kierunku dermatofitów (z aktidionem i chloramfenikolem) prowadzi się przez trzy–cztery tygodnie w temperaturze pokojowej, w kierunku grzybów pleśniowych (bez aktidionu) – przez 7–14 dni, w kierunku grzybów drożdżopodobnych (bez aktidionu) – przez 24–72 godziny [4–5].
Na podstawie obrazu kolonii, jej koloru i struktury powierzchni można rozpoznać wstępnie rodzaj patogenu. Ostateczna identyfikacja jest przeprowadzana na podstawie obrazu mikroskopowego, w którym ocenia się układ zarodników i strzępek. 
Pomocniczym podłożem jest podłoże DTM zawierające ureazę, które wykorzystuje zdolność dermatofitów do zmiany pH podłoża, co manifestuje się zmianą koloru pożywki na czerwony [6].

Dermatoskopia

Obraz dermatoskopowy grzybicy skóry gładkiej charakteryzuje się:

 • białymi łuskami o rozmieszczeniu obwodowym, 
 • odśrodkowym wzorcem złuszczania, tj. przemieszczaniem się sfery złuszczania od centrum ku obwodowi,
 • łuszczącym się brzegiem, ogniskowo „nadgryzionym przez mole”,
 • licznymi okrągłymi łuskami o rozmieszczeniu obwodowym, często zlewającymi się ze sobą, tworzącymi większe po...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • Roczną prenumeratę kwartalnika "Wiadomości dermatologiczne"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
 • ...i wiele więcej!

Przypisy