Autor: Agnieszka Osmola-Mańkowska

dr hab. n. med.; Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Leczenie miejscowe łuszczycy z zastosowaniem kalcypotriolu i betametazonu

Leczenie łuszczycy stanowi nadal ogromne wyzwanie dla dermatologów. Wybór metody leczenia zależy od ciężkości choroby, umiejscowienia zmian i wieku chorego. Preferencje pacjentów dotyczące metody leczenia oraz ich zadowolenie z terapii mają istotne znaczenie dla przestrzegania zaleceń lekarskich. Lekiem pierwszego rzutu w miejscowej terapii łuszczycy łagodnej skóry, łuszczycy owłosionej skóry głowy oraz dłoni i stóp zgodnie z rekomendacjami jest preparat złożony zawierający kalcypotriol i betametazon. Terapia ta cechuje się wysoką skutecznością i dobrą tolerancją, co wpływa na poprawę jakości życia pacjentów. Ze względu na przewlekły charakter schorzenia istotne jest nie tylko uzyskanie szybkiej wstępnej poprawy, ale przede wszystkim długotrwała i bezpieczna kontrola objawów chorobowych

Czytaj więcej

Metotreksat podskórny w leczeniu łuszczycy

Metotreksat jest lekiem zarejestrowanym w leczeniu ciężkiej, opornej na leczenie łuszczycy. Jest jednym z najczęściej stosowanych leków systemowych w terapii tej choroby. Mimo że lek ten może powodować poważne skutki uboczne, wieloletnie doświadczenie w stosowaniu metotreksatu oraz badania naukowe pozwoliły na dokładne poznanie jego profilu bezpieczeństwa i opracowanie algorytmów terapeutycznych. Przy zachowaniu odpowiednich zasad kwalifikacji oraz monitorowania pacjentów metotreksat umożliwia skuteczne i bezpieczne leczenie chorych na łuszczycę w codziennej praktyce klinicznej. W ostatnim czasie coraz większą popularność zyskuje metotreksat w formie roztworu do wstrzykiwań, stosowany podskórnie. Charakteryzuje się on szybszym efektem terapeutycznym i większą skutecznością, zwłaszcza gdy zalecane jest leczenie dawkami powyżej 15 mg/tydzień. Duża grupa pacjentów, u których metotreksat w formie doustnej powodował działania niepożądane w postaci dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, podaje lepszą tolerancję leku w formie podskórnej. Mimo dynamicznego rozwoju nowoczesnych metod terapii łuszczycy w ostatnich latach metotreksat wydaje się lekiem ponadczasowym. Stosowany może być nie tylko w monoterapii, ale także w skojarzeniu z lekami biologicznymi, głównie inhibitorami czynnika martwicy nowotworu (tumor necrosis factor alpha – TNF-alfa). Taka terapia poprawia skuteczność leczenia i zmniejsza ryzyko tworzenia przeciwciał skierowanych przeciwko lekowi biologicznemu.

Czytaj więcej