Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wiadomości dermatologiczne

28 marca 2019

NR 2 (Marzec 2019)

Zespół metaboliczny włuszczycy

0 1290

Liczne badania epidemiologiczne dowodzą częstszego współistnienia zespołu metabolicznego (ZM) i jego elementów (insulinooporności, dyslipidemii aterogennej, nadciśnienia tętniczego) u chorych na łuszczycę, zwłaszcza z jej ciężkim przebiegiem. Częstość występowania ZM w łuszczycy wynosi 12–40%. Ciężki przebieg choroby jest związany z wyższym ryzykiem jego wystąpienia. Konsekwencje ZM u chorych na łuszczycę prowadzą do szybszego rozwoju chorób sercowo-naczyniowego (udar, zawał), występowania niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, znacznego obniżenia jakości życia i depresji, spadku popędu seksualnego, problemu bezdechu sennego, a w konsekwencji skrócenia długości życia o ok. 3–5 lat. Dlatego obowiązkiem dermatologa powinno być nie tylko leczenie zmian skórnych, ale również diagnostyka i monitorowanie zaburzeń współistniejących.


Liczne badania epidemiologiczne dowodzą częstszego współistnienia zespołu metabolicznego i jego elementów (insulinooporności, dyslipidemii aterogennej, nadciśnienia tętniczego) u chorych na łuszczycę, zwłaszcza z jej ciężkim przebiegiem. Prowadzi to do szybkiego rozwoju miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych. Okazuje się, że w stanie zapalnym towarzyszącym formowaniu się grudki łuszczycowej biorą udział te same komórki układu immunologicznego (Th1, Th17, makrofagi), podobne cytokiny [czynnik martwicy nowotworu (tumor necrosis factor – TNF-α), interleukiny 6 i 11 (IL-6, IL-17)], cząsteczki adhezyjne (ICAM-1, e-selektyny) i czynniki angiogenne [czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (vascular endothelial growth – VEGF)]. Na tej podstawie stworzono koncepcję „marszu łuszczycowego”.
 Ogólnoustrojowy stan zapalny towarzyszący łuszczycy, podsycany przez cytokiny prozapalne i adipokiny produkowane przez tkankę tłuszczową trzewną, prowadzi do rozwoju insulinooporności, uszkodzenia komórek śródbłonka. Dysfunkcja śródbłonka predysponuje do powstawania blaszek miażdżycowych i szybszego rozwoju incydentów sercowo-naczyniowych. 
Zespół metaboliczny to kompleks powiązanych ze sobą czynników ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych (cardiovascular diseases – CVD) i cukrzycy, do których należą: dyslipidemia (triglicerydy ≥ 150 mg/dl lub leczenie hipertriglicydemii; HDL < 40 mg/dl u mężczyzn i < 50 mg/dl u kobiet), otyłość brzuszna (dla Europejczyków: ≥ 94 cm u mężczyzn, ≥ 80 cm u kobiet), podwyższone ciśnienie (skurczowe ≥ 130 i/lub rozkurczowe ≥ 85 mm Hg lub farmakoterapia hipotensyjna) oraz zaburzenia gospodarki węglowodanowej (stężenie glukozy na ≥ 100 mg/dl lub farmakoterapia hiperglikemii, krwi (według International Diabetes Federation). Rozpoznanie ZM polega na spełnieniu 3 z 5 kryteriów.
Częstość występowania ZM w łuszczycy wynosi 12–40%. Nasilenie zmian chorobowych (psoriasis area and severity index – PASI) i ciężki przebieg choroby jest związany z wyższym ryzykiem jego wystąpienia. 
Okazuje się, że nie tylko łuszczyca predysponuje do rozwoju ZM, ale ten związek jest zwrotny. Prospektywnie badanie norweskie, w którym obserwowano prawie 36 tys. kobiet i mężczyzn bez łuszczycy ale z ZM, ujawniło po 10 latach większe niż w populacji ogólnej występowanie przypadków łuszczycy (OR 1,66, korelacja z obwodem talii, dużym stężeniem triglicerydów i małym cholesterolu HDL).

POLECAMY

Tab. 1. KryteriA zespołu metabolicznego
Kryteria IDF (modyf. 2009)
Otyłość brzuszna ≥ 94 cm mężczyźni, ≥ 80 cm kobiety (dla Europejczyków)
Triglicerydy ≥ 150 mg/dl
Cholesterol HDL < 40 mg/dl mężczyźni, < 50 mg/dl kobiety
Ciśnienie tętnicze ≥ 130 mg/85 mm Hg lub leczenie nadciśnienia
Stężenie glukozy ≥ 100 mg/dl lub leczenie cukrzycy

Źródło: Alberti KGMM, et al. Harmonizing the metabolic syndrome. Circulation 2009; 120: 1640–1645

Zespół metaboliczny w łuszczycy prowadzi do szybszego rozwoju miażdżycy, czego konsekwencją są poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe (CVD), jak zawał serca i udar. Europejski konsensus dotyczący zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym opracowany w 2012 r. zalicza łuszczycę do chorób, w których występuje zwiększone ryzyko rozwoju CVD. Opracowano i zatwierdzono różne skale w celu oceny całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego. Jedną z najczęściej stosowanych jest ocena ryzyka Framingham (Framingham Risk Score) – wieloczynnikowy algorytm obejmujący wiek, płeć, nadciśnienie, poziom cholesterolu całkowitego, cholesterol HDL, cukrzycę i nałóg palenia, który szacuje 10-letnie ryzyko wystąpienia zawału serca lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Pacjenci ze zdefiniowanym wysokim ryzykiem (tj. 10-letnie ryzyko > 20%) powinni stanowić grupę wymagającą intensywnych działań profilaktycznych w zakresie modyfikowalnych czynników ryzyka. Bezwzględne 10-letnie ryzyko sercowo-naczyniowe na podstawie badań własnych i literaturowych jest wyższe u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów niż z łuszczycą plackowatą (9,9% vs 6,2%). Największe ryzyko częściej obserwowane jest w grupie mężczyzn. 
Konsekwencje ZM u chorych na łuszczycę to nie tylko szybszy rozwój chorób sercowo-naczyniowych z ich najcięższymi konsekwencjami, jak udar czy zawał, ale także dwukrotnie częstszy niż w ogólnej populacji rozwój niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (przyczyna wzrostu enzymów wątrobowych w trakcie terapii metotreksatem, cyklosporyną), znaczne obniżenie jakości życia i rozwój depresji, spadek popędu seksualnego, problem bezdechu sennego, częstsze występowanie chorób nowotworowych, a w konsekwencji skrócenie długości życia o ok. 3–5 lat.
 Na podstawie badań epidemiologicznych konsensusy kardiologiczne oraz najnowszy konsensus Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego zalecają, aby pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią łuszczycy informować, że mogą być oni bardziej narażeni na wystąpienie chorób układu sercowo-naczyniowego, oraz że powinni być poddani odpowiedniej ocenie medycznej przynajmniej raz w roku (Tab. 2). Ponadto współistniejące u chorych zaburzenia metaboliczne w istotny sposób zwiększają ryzyko wystąpienia niepożądanych objawów leczenia ogólnego lekami konwencjonalnymi, a także obniżają skuteczność leczenia biologicznego.

Tab. 2. Cele związane z czynnikami ryzyka i docelowe (pożądane) poziomy istotnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego według wytycznych European Society of Cardiology z 2016 r.
Czynnik ryzyka Cel i docelowa wartość
Palenie tytoniu Zakaz narażania na tytoń w jakiejkolwiek formie
Dieta Uboga w tłuszcze nasycone, zawierająca głównie produkty pełnoziarniste, warzywa, owoce i ryby
Wysiłek fizyczny ≥ 150 min/tydzień umiarkowanego, tlenowego wysiłku fizycznego (30 min przez 5 dni w tygodniu) lub 75 min/tydzień energicznego, tlenowego wysiłku fizycznego (15 min przez 5 dni/tydzień)...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę kwartalnika "Wiadomości dermatologiczne"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy