Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wiadomości dermatologiczne

28 marca 2019

NR 2 (Marzec 2019)

Zespół metaboliczny włuszczycy

0 108

Liczne badania epidemiologiczne dowodzą częstszego współistnienia zespołu metabolicznego (ZM) i jego elementów (insulinooporności, dyslipidemii aterogennej, nadciśnienia tętniczego) u chorych na łuszczycę, zwłaszcza z jej ciężkim przebiegiem. Częstość występowania ZM w łuszczycy wynosi 12–40%. Ciężki przebieg choroby jest związany z wyższym ryzykiem jego wystąpienia. Konsekwencje ZM u chorych na łuszczycę prowadzą do szybszego rozwoju chorób sercowo-naczyniowego (udar, zawał), występowania niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, znacznego obniżenia jakości życia i depresji, spadku popędu seksualnego, problemu bezdechu sennego, a w konsekwencji skrócenia długości życia o ok. 3–5 lat. Dlatego obowiązkiem dermatologa powinno być nie tylko leczenie zmian skórnych, ale również diagnostyka i monitorowanie zaburzeń współistniejących.


Liczne badania epidemiologiczne dowodzą częstszego współistnienia zespołu metabolicznego i jego elementów (insulinooporności, dyslipidemii aterogennej, nadciśnienia tętniczego) u chorych na łuszczycę, zwłaszcza z jej ciężkim przebiegiem. Prowadzi to do szybkiego rozwoju miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych. Okazuje się, że w stanie zapalnym towarzyszącym formowaniu się grudki łuszczycowej biorą udział te same komórki układu immunologicznego (Th1, Th17, makrofagi), podobne cytokiny [czynnik martwicy nowotworu (tumor necrosis factor – TNF-α), interleukiny 6 i 11 (IL-6, IL-17)], cząsteczki adhezyjne (ICAM-1, e-selektyny) i czynniki angiogenne [czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (vascular endothelial growth – VEGF)]. Na tej podstawie stworzono koncepcję „marszu łuszczycowego”.
 Ogólnoustrojowy stan zapalny towarzyszący łuszczycy, podsycany przez cytokiny prozapalne i adipokiny produkowane przez tkankę tłuszczową trzewną, prowadzi do rozwoju insulinooporności, uszkodzenia komórek śródbłonka. Dysfunkcja śródbłonka predysponuje do powstawania blaszek miażdżycowych i szybszego rozwoju incydentów sercowo-naczyniowych. 
Zespół metaboliczny to kompleks powiązanych ze sobą czynników ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych (cardiovascular diseases – CVD) i cukrzycy, do których należą: dyslipidemia (triglicerydy ≥ 150 mg/dl lub leczenie hipertriglicydemii; HDL < 40 mg/dl u mężczyzn i < 50 mg/dl u kobiet), otyłość brzuszna (dla Europejczyków: ≥ 94 cm u mężczyzn, ≥ 80 cm u kobiet), podwyższone ciśnienie (skurczowe ≥ 130 i/lub rozkurczowe ≥ 85 mm Hg lub farmakoterapia hipotensyjna) oraz zaburzenia gospodarki węglowodanowej (stężenie glukozy na ≥ 100 mg/dl lub farmakoterapia hiperglikemii, krwi (według International Diabetes Federation). Rozpoznanie ZM polega na spełnieniu 3 z 5 kryteriów.
Częstość występowania ZM w łuszczycy wynosi 12–40%. Nasilenie zmian chorobowych (psoriasis area and severity index – PASI) i ciężki przebieg choroby jest związany z wyższym ryzykiem jego wystąpienia. 
Okazuje się, że nie tylko łuszczyca predysponuje do rozwoju ZM, ale ten związek jest zwrotny. Prospektywnie badanie norweskie, w którym obserwowano prawie 36 tys. kobiet i mężczyzn bez łuszczycy ale z ZM, ujawniło po 10 latach większe niż w populacji ogólnej występowanie przypadków łuszczycy (OR 1,66, korelacja z obwodem talii, dużym stężeniem triglicerydów i małym cholesterolu HDL).

Tab. 1. KryteriA zespołu metabolicznego
Kryteria IDF (modyf. 2009)
Otyłość brzuszna ≥ 94 cm mężczyźni, ≥ 80 cm kobiety (dla Europejczyków)
Triglicerydy ≥ 150 mg/dl
Cholesterol HDL < 40 mg/dl mężczyźni, < 50 mg/dl kobiety
Ciśnienie tętnicze ≥ 130 mg/85 mm Hg lub leczenie nadciśnienia
Stężenie glukozy ≥ 100 mg/dl lub leczenie cukrzycy

Źródło: Alberti KGMM, et al. Harmonizing the metabolic syndrome. Circulation 2009; 120: 1640–1645

Zespół metaboliczny w łuszczycy prowadzi do szybszego rozwoju miażdżycy, czego konsekwencją są poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe (CVD), jak zawał serca i udar. Europejski konsensus dotyczący zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym opracowany w 2012 r. zalicza łuszczycę do chorób, w których...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę kwartalnika "Wiadomości dermatologiczne"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy