Zastosowanie upadacytynibu w leczeniu umiarkowanego i ciężkiego atopowego zapalenia skóry u dorosłych i młodzieży

Wiadomości dermatologiczne

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest zapalną chorobą skóry o przewlekłym i nawrotowym przebiegu. Pacjenci uskarżają się na świąd skóry, który znacznie obniża jakość ich życia. W złożonej patogenezie AZS wyróżnia się m.in. zaburzeniami immunologicznymi, takimi jak nadmierna produkcja cytokin prozapalnych (IL-4, IL-13, IL-31). Do nowoczesnych metod leczenia AZS zaliczamy dwie grupy produktów leczniczych: przeciwciała monoklonalne hamujące wybrane cytokiny lub ich receptory oraz agonistów lub antagonistów małych cząsteczek (abrocytynib, baricytynib, upadacytynib i tofacytynib), które blokują aktywację kinaz janusowych, przemieszczanie sygnału do jądra komórkowego, a także transkrypcję wielu cytokin prozapalnych. Upadacytynib jest dopuszczony do leczenia pacjentów z umiarkowaną i ciężką postacią AZS, którzy ukończyli 12. rok życia. W dużych randomizowanych badaniach klinicznych wykazano istotną skuteczność upadacytynibu w leczeniu pacjentów z AZS, a w szczególności szybką redukcję świądu. Lek jest dobrze tolerowany, a najczęstszym działaniem niepożądanym jest trądzik (łagodny do umiarkowanego).
 

Wstęp

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą i nawrotową chorobą zapalną skóry, która występuje u mniej więcej 20% dzieci i młodzieży oraz u 5–10% dorosłych. Pacjenci i ich rodziny zmagają się z obniżoną jakością życia, która wynika z dokuczliwego świądu, znacznej suchości i bolesności skóry oraz zaburzeń snu. 
W patogenezie AZS poza defektami bariery naskórkowej i zaburzeniami hemostazy mikrobioty skóry występują mechanizmy immunologiczne. Podłoże molekularne w AZS jest złożone, a jednym z lepiej poznanych zjawisk jest nasilenie różnicowania limfocytów CD4 do linii Th2, co skutkuje nadprodukcją cytokin prozapalnych, takich jak IL-4, IL-5 i IL-13. Istotnym czynnikiem jest również nadmierna aktywność cytokin wydzielanych przez limfocyty Th17, Th22, Th1 oraz cytokin pochodzących bezpośrednio z uszkodzonego naskórka (IL-33, IL-25).
W złożonej patogenezie AZS pośrednio biorą udział kinazy janusowe (ang. Janus activated kinases – JAK), będące grupą enzymów aktywujących białka STAT, i w tym mechanizmie przekazują informacje z receptorów w błonie komórkowej do jądra komórkowego za pośrednictwem szlaku sygnałowego JAK–STAT (ang. Janus kinase-signal transducer and activator of transcription) [3, 4]. Wyróżnia się cztery rodzaje kinaz janusowych: JAK1, JAK2, JAK3 i TYK2 [5]. Za pośrednictwem JAK1 stymulowana jest produkcja m.in. IL-4, IL-13, IL-22, IL-31, interferonu gamma (IFN-γ) i grasiczej limfopoetyny zrębu (TSLP). Dla porównania: dupilumab będący przeciwciałem monoklonal...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę kwartalnika "Wiadomości dermatologiczne"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy