Zastosowanie metody analizy wzorca w dermatoskopii. Trzy przypadki czerniaków owłosionej skóry głowy

Wiadomości dermatologiczne

W artykule przedstawiono trzy przypadki czerniaków badanych dermatoskopowo. Celem publikacji jest zachęcenie klinicystów do używania dermatoskopii i nauka wczesnego wykrywania czerniaka i innych złośliwości skórnych w fazie jeszcze uleczalnej. W każdym opisywanym przypadku przedstawiono wywiad, obraz kliniczny, dermatoskopowy i histologiczny. Cechy dermatoskopowe zebrane są w tabelach według formuły: wzorzec, kolory, wzory i diagnoza (dermatoskopowa i histopatologiczna). Jedna tabela zawiera specyficzne wzorce dla diagnozy czerniaka. Artykuł omawia cechy widziane pod dermatoskopem i koreluje je z dermatopatologią.

Dermatoskopowa metoda analizy wzorca oparta na nazewnictwie geometrycznym została zaproponowana przez Kittlera w 2007 r. [1]. Zdefiniował on pięć prostych elementów (linie, pseudopodia, koła, grudki i kropki) do opisu jakiegokolwiek wykwitu badanego pod dermatoskopem (ryc. 1). W zależności od kolorów widzianych w badaniu próbuje się korelować te struktury z histopatologią. Analizując oraz interpretując struktury i barwy, próbuje się osiągnąć rozpoznanie. Istotą metody zaproponowanej przez Kittlera jest postawienie specyficznej diagnozy. Osiągnięcie tego celu ułatwia opisanie wykwitu, zaczynając od ogółu i kończąc na szczegółach. Używa się do tego celu algorytmu [2]: 

POLECAMY

wzorzec + kolor + wzór = diagnoza.

Głównym celem dermatoskopii jest wczesne wykrywanie czerniaka i innych nowotworów skóry. Z tego powodu, aby ułatwić diagnozowanie wykwitów złośliwych, opracowano krótką wersję analizy wzorca dla zmian barwnikowych (algorytm „Chaos i wzory”) [3, 4] oraz bezbarwnikowych (algorytm „Prognoza bez obecności barwnika”) [5, 6].
Są to algorytmy decyzyjne, nie diagnostyczne. Posługując się nimi, lekarz w głównej mierze stara się zdecydować, które ogniska są podejrzane o złośliwość i należy je wyciąć w celu uzyskania rozpoznania histopatologicznego.
W artykule przedstawiono metodę, opisując obraz dermatoskopowy trzech czerniaków owłosionej skóry głowy.
 

Ryc. 1. Nomenklatura dermatoskopowa geometryczna. Pięć podstawowych elementów i sześć możliwych wzorców linii


Wzory dla specyficznej diagnozy według analizy wzorca – czerniak złośliwy

Przypadek 1.

Pacjentka, lat 17, z jasnym fototypem skóry, zgłosiła się do lekarza w celu oceny barwnikowego ogniska owłosionej skóry głowy. Zmiana w postaci barwniko...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę kwartalnika "Wiadomości dermatologiczne"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy