Autor: Agata Bulińska

dr n. med., specjalista dermatolog-wenerolog, Senior Lecturer, School of Medicine, The University of Queensland, Brisbane, Australia

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Naczyniak jako „maska” czerniaka złośliwego Analiza porównawcza dwóch przypadków kliniczno-dermatoskopowych

Artykuł przedstawia parę podobnych klinicznie i dermatoskopowo bezbarwnikowych wykwitów, z których jeden jest złośliwy, a drugi łagodny. Celem publikacji jest przedstawienie potencjalnych trudności w używaniu dermatoskopii. Dla opisanych przypadków przedstawiony jest wywiad, obraz kliniczny, dermatoskopowy i histologiczny. W tabeli zebrano porównanie obu obrazów dermatoskopowych. Autorki mają nadzieję, że przedstawione przypadki pomogą w uwrażliwieniu dermatoskopistów w diagnozowaniu subtelnych cech złośliwości na początkowym etapie wzrostu.

Czytaj więcej

Zastosowanie metody analizy wzorca w dermatoskopii. Trzy przypadki czerniaków owłosionej skóry głowy

W artykule przedstawiono trzy przypadki czerniaków badanych dermatoskopowo. Celem publikacji jest zachęcenie klinicystów do używania dermatoskopii i nauka wczesnego wykrywania czerniaka i innych złośliwości skórnych w fazie jeszcze uleczalnej. W każdym opisywanym przypadku przedstawiono wywiad, obraz kliniczny, dermatoskopowy i histologiczny. Cechy dermatoskopowe zebrane są w tabelach według formuły: wzorzec, kolory, wzory i diagnoza (dermatoskopowa i histopatologiczna). Jedna tabela zawiera specyficzne wzorce dla diagnozy czerniaka. Artykuł omawia cechy widziane pod dermatoskopem i koreluje je z dermatopatologią.

Czytaj więcej