Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wiadomości dermatologiczne

14 grudnia 2021

NR 12 (Grudzień 2021)

Naczyniak jako „maska” czerniaka złośliwego Analiza porównawcza dwóch przypadków kliniczno-dermatoskopowych

0 1133

Artykuł przedstawia parę podobnych klinicznie i dermatoskopowo bezbarwnikowych wykwitów, z których jeden jest złośliwy, a drugi łagodny. Celem publikacji jest przedstawienie potencjalnych trudności w używaniu dermatoskopii. Dla opisanych przypadków przedstawiony jest wywiad, obraz kliniczny, dermatoskopowy i histologiczny. W tabeli zebrano porównanie obu obrazów dermatoskopowych. Autorki mają nadzieję, że przedstawione przypadki pomogą w uwrażliwieniu dermatoskopistów w diagnozowaniu subtelnych cech złośliwości na początkowym etapie wzrostu.

Naczyniaki krwionośne, malformacje naczyniowe i limfatyczne mają bardzo charakterystyczne cechy kliniczne i dermatoskopowe [1–3]. W zmodyfikowanej analizie wzorca te łagodne wykwity są opisane jako zmiany posiadające wzorzec czerwonych, fioletowych lub czarnych grudek, wewnątrz których nie występują naczynia krwionośne [4]. Nie mogą występować kolory melaniny brązowy, szary, niebieski i czarny ani białe linie charakterystyczne dla światła spolaryzowanego [4, 5].
Naczyniaki krwionośne wrodzone są obecne od urodzenia, nabyte pojawiają się w różnym wieku. Przedstawiamy analizę porównawczą kliniczną, dermatoskopową i histologiczną dwóch nabytych wykwitów z kolorem czerwonym u młodych mężczyzn.
 

POLECAMY

Ryc. 1. Nowe wykwity na skórze u dwóch młodych mężczyzn: 
A, C – obrazy kliniczne; B, D – obrazy dermatoskopowe. 
A, B – czerniak złośliwy pT3a na prawej części skalpu, 
B, D – naczyniak krwionośny hemosyderotyczny na lewej górnej części pleców

 

Ryc. 2. Czerniak złośliwy (pT3a) u mężczyzny na prawej części skalpu: A, B – obrazy kliniczne; B – obraz dermatoskopowy  wykonany w trybie światła niespolaryzowanego; C – obraz dermatoskopowy wykonany w trybie światła spolaryzowanego; obrazy B i C wraz z opisem wzorów dermatoskopowych


Przypadek nr 1

28-letni mężczyzna z jasnym fototypem skóry i rudymi włosami zgłosił się do lekarza z nową rosnącą zmianą na prawej części skalpu. Wykwit rozwinął się w ciągu ostatnich sześciu miesięcy na skórze zdrowej. Pacjent wykonywał pracę biurową. Miał tylko rekreacyjną ekspozycję na słońce i unikał poparzeń słonecznych, którym łatwo ulegał. Wykonano biopsję wycięciową z wstępnym rozpoznaniem nabytego naczyniaka limfatycznego ograniczonego (lymphangioma circumscriptum). W badaniu histopatologicznym uzyskano rozpoznanie czerniaka złośliwego inwazyjnego, bez współistniejącego znamienia, o grubości naciekania 2,07 mm w skali Breslowa, pT3a (według AJCC 8th ed.), poziom naciekania Clarka 5. Obecna aktywność mitotyczna 4 na mm2. Naciek limfocytarny średnio obfity (non-brisk). 
Po uzyskaniu wyniku wykonano biopsję wartowniczych węzłów chłonnych. Uzyskano niestety wynik pozytywny. Wykazano obecność komórek czerniaka w dwóch węzłach chłonnych. W jednym węźle chłonnym występował podtorebkowy zbiór kilku komórek, w drugim – podtorebkowy i miąższowy depozyt o średnicy 2 mm. Wykonano badanie w kierunku mutacji BRAF, która była dodatnia. 
Pacjent otrzymał leczenie inhibitorami BRAF według schematu obowiązującego w takim przypadku na oddziale onkologii klinicznej. Do tej pory (dwa lata) nie stwierdzono progresji choroby nowotworowej.
 

Ryc. 2. cd. D – obraz dermatoskopowy wykonany w trybie światła niespolaryzowanego, E – obraz dermatoskopowy wykonany w trybie światła spolaryzowanego; obrazy D i E wraz z opisem wzorów dermatoskopowych

 

Ryc. 3. Obrazy histologiczne czerniaka (pT3a) na prawej części skalpu: A, B – barwienie eozyną-hematoksyliną

 

Ryc. 3. cd. Obrazy histologiczne czerniaka (pT3a) na prawej części skalpu: A–C – barwienie eozyną-hematoksyliną; D – barwienie metodą Melan A

 

Przypadek nr 2

U 32-letniego mężczyzny z jasnym fototypem skóry pojawiło się nowe ognisko na lewej górnej części pleców. Zmiana urosła ok. 10 miesięcy wcześniej i zaniepokojona żona skłoniła pacjenta do wizyty u lekarza. Pacjent był budowlańcem i często latem pracował bez koszulki. 
Wykwit wycięto, rozpoznanie histopatologiczne ujawniło łagodny wykwit naczyniowy, rzadki wariant naczyniaka krwionośnego nabytego targetoid hemosiderotic haemangioma [6, 7]. Pacjenta wypisano do domu.
 

Ryc. 4. Naczyniak krwionośny hemosyderotyczny na lewej górnej części pleców: A – obraz kliniczny; B–D – obrazy dermatoskopowe wykonane w trybie światła niespolaryzowanego, wraz z opisem wzorów dermatoskopowych

 

TAB. 1. Różnice dwóch dermatoskopowych obserwacji
  Przypadek NR 1 Przypadek NR 2
1. Wykwit jest asymetryczny. Występuje chaotyczny układ czerwonych i czarnych grudek Ognisko jest symetryczne (bez chaosu): grudki są regularnego kształtu i jednolitego koloru, ułożone pośrodku zmiany. Na całym obwodzie występuje jednokolorowy obszar bezstrukturalny
2. Jednorodność podstawowych elementów (grudki) jest mniej wyraźna: grudki są różnego koloru, kształtu i wielkości Grudki są bar...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę kwartalnika "Wiadomości dermatologiczne"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy