Autor: Barbara Bulińska

lek., 7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Naczyniak jako „maska” czerniaka złośliwego Analiza porównawcza dwóch przypadków kliniczno-dermatoskopowych

Artykuł przedstawia parę podobnych klinicznie i dermatoskopowo bezbarwnikowych wykwitów, z których jeden jest złośliwy, a drugi łagodny. Celem publikacji jest przedstawienie potencjalnych trudności w używaniu dermatoskopii. Dla opisanych przypadków przedstawiony jest wywiad, obraz kliniczny, dermatoskopowy i histologiczny. W tabeli zebrano porównanie obu obrazów dermatoskopowych. Autorki mają nadzieję, że przedstawione przypadki pomogą w uwrażliwieniu dermatoskopistów w diagnozowaniu subtelnych cech złośliwości na początkowym etapie wzrostu.

Czytaj więcej

Zastosowanie metody analizy wzorca w dermatoskopii. Trzy przypadki czerniaków owłosionej skóry głowy

W artykule przedstawiono trzy przypadki czerniaków badanych dermatoskopowo. Celem publikacji jest zachęcenie klinicystów do używania dermatoskopii i nauka wczesnego wykrywania czerniaka i innych złośliwości skórnych w fazie jeszcze uleczalnej. W każdym opisywanym przypadku przedstawiono wywiad, obraz kliniczny, dermatoskopowy i histologiczny. Cechy dermatoskopowe zebrane są w tabelach według formuły: wzorzec, kolory, wzory i diagnoza (dermatoskopowa i histopatologiczna). Jedna tabela zawiera specyficzne wzorce dla diagnozy czerniaka. Artykuł omawia cechy widziane pod dermatoskopem i koreluje je z dermatopatologią.

Czytaj więcej