Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wiadomości dermatologiczne

4 grudnia 2018

NR 1 (Grudzień 2018)

Trądzik i dermatozy trądzikopodobne w okresie dzieciństwa
- opisy przypadków

0 96

Trądzik oraz dermatozy trądzikopodobne, szczególnie w wieku dziecięcym stanowić mogą duży problem diagnostyczno-terapeutyczny i niejednokrotnie wymagają poszerzonego zakresu badań diagnostycznych. Dla lekarza praktyka konieczna jest wiedza w zakresie diagnostyki różnicowej oraz stała aktualizacja możliwości diagnostycznych w celu minimalizacji możliwości popełnienia błędu diagnostycznego, co oczywiście skutkować może wdrożeniem niewłaściwego postepowania terapeutycznego. Poniższa praca opisuje kilka przykładów klinicznych, z którymi warto się zapoznać, gdyż podobnych pacjentów spotkać możemy we własnej praktyce klinicznej.

IIn the first life decade acne and acne-like clinical patterns may occur quite frequently on the face of children, rarely on the integument.

The anatomy and function of the skin in newborns and infants and also up to about the 8th year of life in children the sebaceous apparatus is not fully developed. The Anlage for the sebaceous gland is microscopically to be seen, however, the missing stimulus of insulin growth factor and of DHEA (dihydrotestosterone) acting in the preadolescent period has not started to enlarge the sebaceous gland and to produce significant amounts of sebum. The follicular openings host the microbiota with only very low numbers of Cutibacterium acnes playing no inflammatory role at this time. The newborn and infant skin is more susceptible of getting superimposed by Malassezia furfur (Pustulosis cephalica benigna) in the first months of life, Candida species and Staphylococci and Streptococci (impetigo). Also the acrosyringeal openings can host microbes.

Differential Diagnoses

In general, the skin of neonates, infants and preadolescents can show almost all types of lesions which can be seen also in adolescents and adults, i.e. macules, papules, pustules, small nodules < 1cm, and nodules > 1cm.  Sinuses are rarely observed. Deposition diseases except those such as gangliosidoses or amyloidoses with and without inflammation are rare and, therefore, inflammatory infiltrates with neutrophiles, lymphocytes and macrophage patterns are usually those which contribute to the clinical picture. Non-sterile (pyoderma, mycotic infections, acne, viral infections, scabies) and sterile pustules (psoriasis, leukemia, drug-induced skin lesions) or macrophage or Langerhans cell or lymphocyte and mast cells, dominated cell infiltrates of systemic or primary cutaneous lymphomas or histiocytoses or mastocytosis or plasma cells (syphilis, borreliosis) dominate the papular or nodular pattern on the face.

Acne-like pattern diseases are composed of a variety of non-microbial origins to which, for example, belongs childhood perioral dermatitis. This is mostly provoked by inappropriate use of moisturizers with the appearance of a few small tiny pustules around the perioral area spreading to cheeks and periorbital areas. If, unfortunatel...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę kwartalnika "Wiadomości dermatologiczne"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy