Leki biologiczne w praktyce dermatologicznej

Wiadomości dermatologiczne

Leki biologiczne to substancje wytwarzane z żywego organizmu lub jego produktów, które dzięki zdolności blokady wybranych receptorów czy neutralizacji cytokin stały się podstawą terapii wielu przewlekłych chorób zapalnych. Wykazują one wysoką efektywność leczenia przy stosunkowo nielicznych działaniach niepożądanych. Z kolei leki biopodobne (biosimilary) są związkami wykazującymi strukturalne i funkcjonalne podobieństwa z porównywalnymi właściwościami farmakokinetycznymi i farmakodynamicznymi do związków wyjściowych. Aktualnie dla dermatologów w Polsce jest dostępnych siedem programów lekowych do leczenia: łuszczycy plackowatej, łuszczycowego zapalenia stawów, atopowego zapalenia skóry, przewlekłej pokrzywki spontanicznej, skórnych chłoniaków T-komórkowych, raka podstawnokomórkowego oraz raka kolczystokomórkowego. Ponadto pacjenci niespełniający kryteriów kwalifikacji do leczenia w ramach programów lekowych lub z jednostkami chorobowymi, w przypadku których obecnie nie ma dostępnych takich programów, mogą skorzystać z udziału w badaniach klinicznych, mogą być u nich stosowane leki biologiczne w ramach ratunkowego dostępu do terapii leczniczych lub też dostęp do takiego leczenia może być możliwy w programach lekowych realizowanych przez inne specjalności (np. w przypadku schorzeń autozapalnych).

Leki biologiczne to substancje wytwarzane z żywego organizmu lub jego produktów. Obejmują one: geny, białka (np. przeciwciała, receptory, enzymy, inhibitory), białka rekombinowane i białka fuzyjne [1]. Od czasu wprowadzenia na rynek pierwszego leku biologicznego zdolność blokady wybranych receptorów czy neutralizacja cytokin stały się podstawą terapii wielu przewlekłych chorób zapalnych. 

POLECAMY

Tab. 1. Wybrane przykłady grup biologicznych z przypisanym im przyrostkiem

...
Budowa/funkcja Przyrostek
Czynniki stymulujące kolonie

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę kwartalnika "Wiadomości dermatologiczne"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy