Inhibitory JAK – nowa jakość w leczeniu atopowego zapalenia skóry

Wiadomości dermatologiczne

Atopowe zapalenie skóry (AZS) to przewlekła, nawrotowa dermatoza zapalna o szerokim rozpowszechnieniu w populacji ogólnej. Patogeneza AZS obejmuje czynniki genetyczne oraz środowiskowe, które odpowiadają za rozwój stanu zapalnego skóry mediowanego przez heterogenny profil cytokin prozapalnych. Pogłębienie wiedzy w zakresie immunopatogenezy AZS umożliwiło opracowanie nowych preparatów, które zrewolucjonizowały terapię tej jednostki chorobowej. Jedną z nowoczesnych grup leków wykorzystywanych w AZS są obok leków biologicznych małocząsteczkowe inhibitory kinaz janusowych (ang. Janus kinase inhibitors – JAK-i). Ich działanie polega na blokowaniu przekaźnictwa sygnału od receptora błonowego do jądra komórkowego z następowym ograniczeniem ekspresji cytokin prozapalnych. Plejotropowe działanie inhibitorów JAK umożliwia uzyskanie istotnej poprawy klinicznej również u pacjentów opornych na inne metody leczenia. W artykule zostaną omówione doustne oraz miejscowe preparaty inhibitorów JAK już dopuszczone do stosowania lub znajdujące się na zaawansowanym etapie rejestracji bądź badań klinicznych.

Wprowadzenie

Atopowe zapalenie skóry (AZS) to przewlekła, nawrotowa dermatoza zapalna, która zwykle rozpoczyna się w okresie wczesnego dzieciństwa [1, 2]. Według doniesień literaturowych AZS dotyczy niemal 4% osób w Polsce, przy czym częstość tej choroby w populacji pediatrycznej jest wyższa niż w populacji dorosłych [3]. Obraz kliniczny AZS obejmuje zmiany wypryskowe w typowych, zależnych od wieku lokalizacjach, którym towarzyszy intensywny świąd [2]. U pacjentów często stwierdza się inne choroby atopowe, takie jak astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa czy alergia pokarmowa [1, 4].

POLECAMY

Obraz kliniczny AZS zmienia się z wiekiem [5]. U dzieci do ukończenia drugiego roku życia zmiany typowo przyjmują morfologię ostrego wyprysku z obecnością wysiękowych grudek zlokalizowanych na twarzy, powierzchniach wyprostnych kończyn oraz tułowiu [6]. Dzieci w wieku od 2 do 12 lat zwykle prezentują wyprysk podostry, ze zmianami dominującymi w okolicy zgięć łokciowych i podkolanowych [6]. U osób w wieku powyżej 12 lat zmiany najczęściej wykazują największe nasilenie w okolicy rąk, szyi, górnej części pleców, na twarzy oraz w okolicach zgięciowych [6]. Mają one wówczas najczęściej postać wyprysku przewlekłego z istotną tendencją do lichenizacji i mogą ulegać okresowym zaostrzeniom [6]. 

Rozpoznanie AZS stawia się na podstawie objawów klinicznych. W praktyce najczęściej stosuje się kryteria Hanifina i Rajki (tab. 1) [7]. 

Patogeneza atopowego zapalenia skóry

Patogeneza AZS nie została dotychczas w pełni wyjaśniona. Postuluje się, że choroba ta rozwija się u osób predysponowanych genetycznie pod wpływem heterogennego profilu czynników środowiskowych [8, 9]. 

Wyróżnia się trzy zasadnicze czynniki patogenetyczne: 

  • defekt bariery naskórkowej [10], 
  • nieprawidłowości w zakresie odpowiedzi immunologicznej [11], 
  • zaburzenia mikrobiomu skóry [12].
     

Defekt bariery naskórkowej przejawia się m.in. zaburzeniami struktury płaszcza lipidowego skóry, upośledzonym formowaniem połączeń ścisłych oraz nieprawidłową ekspresją białek kompleksu różnicowania naskórka, w tym przede wszystkim zmniejszonym wytwarzaniem filagryny [8, 13]. Efektem tych zaburzeń jest wzmożona przeznaskórkowa utrata wody, wzrost pH skóry oraz zwiększona penetracja alergenów i czynników drażniących [14]. Prowadzi to do stanu zapalnego skóry mediowanego głównie przez odpowiedź Th2-zależną [11]. W zależności od analizowanej fazy choroby oraz subpopulacji pacjentów wzmożonej aktywacji ulega również oś Th17 oraz Th22 [27]. Defekt bariery naskórkowej oraz stan zapalny skóry leżą u podstaw zaburzeń mikrobiomu przejawiających się zmniejszeniem jego różnorodności na rzecz selektywnej ekspansji Staphylococcus aureus [12]. Bakteria ta wytwarza liczne czynniki zjadliwości nasilające uszkodzenie bariery naskórkowej oraz ekspresję cytokin prozapalnych [12].

Implikacje terapeutyczne

Złożoność patogenezy AZS przez wiele lat leżała u podstaw niepowodzenia terapii u części pacjentów. Klasyczne metody leczenia obejmujące miejscowe preparaty przeciwzapalne, fototerapię oraz terapię immunosupresyjną wiążą się z suboptymalną selektywnością, a co za tym idzie – z ograniczoną skutecznością i/lub relatywnie wysokim ryzykiem działań niepożądanych [21]. Pogłębienie wiedzy dotyczącej immunopatogenezy AZS oraz postęp w dziedzinie inżynierii biomedycznej umożliwiły opracowanie nowych, selektywnych leków biologicznych oraz małocząsteczkowych inhibitorów szlaków przekaźnictwa wewnątrzkomórkowego, które zrewolucjonizowały terapię AZS [21]. Przykładem le...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę kwartalnika "Wiadomości dermatologiczne"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy