Autor: Leszek Blicharz

dr n. med. 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Inhibitory JAK – nowa jakość w leczeniu atopowego zapalenia skóry

Atopowe zapalenie skóry (AZS) to przewlekła, nawrotowa dermatoza zapalna o szerokim rozpowszechnieniu w populacji ogólnej. Patogeneza AZS obejmuje czynniki genetyczne oraz środowiskowe, które odpowiadają za rozwój stanu zapalnego skóry mediowanego przez heterogenny profil cytokin prozapalnych. Pogłębienie wiedzy w zakresie immunopatogenezy AZS umożliwiło opracowanie nowych preparatów, które zrewolucjonizowały terapię tej jednostki chorobowej. Jedną z nowoczesnych grup leków wykorzystywanych w AZS są obok leków biologicznych małocząsteczkowe inhibitory kinaz janusowych (ang. Janus kinase inhibitors – JAK-i). Ich działanie polega na blokowaniu przekaźnictwa sygnału od receptora błonowego do jądra komórkowego z następowym ograniczeniem ekspresji cytokin prozapalnych. Plejotropowe działanie inhibitorów JAK umożliwia uzyskanie istotnej poprawy klinicznej również u pacjentów opornych na inne metody leczenia. W artykule zostaną omówione doustne oraz miejscowe preparaty inhibitorów JAK już dopuszczone do stosowania lub znajdujące się na zaawansowanym etapie rejestracji bądź badań klinicznych.

Czytaj więcej

Kompleksowe leczenie atopowego zapalenia skóry

Atopowe zapalenie skóry jest przewlekłą, nawrotową dermatozą zapalną charakteryzującą się silnym świądem. Częstość jej występowania w populacji wynosi 1,5–9% w zależności od grupy wiekowej, u 20% pacjentów choroba utrzyma się do wieku dorosłego. Leczenie atopowego zapalenia skóry wymaga systematycznego postępowania. Edukacja i codzienna pielęgnacja skóry stanowią podstawę prewencji zaostrzeń. W łagodnym nasileniu choroby pielęgnacja powinna być uzupełniona leczeniem miejscowym. W przypadkach umiarkowanych i ciężkich stosuje się fototerapię i leczenie systemowe. Skuteczne leczenie atopowego zapalenia skóry pozytywnie wpływa na jakość życia chorych oraz poprawę ich zawodowego i społecznego funkcjonowania.

Czytaj więcej