Udostępnianie dokumentacji medycznej przez dermatologa w świetle prawa

Wiadomości dermatologiczne

Lekarze mają prawny i etyczny obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta. Ponadto lekarze, w tym dermatolodzy, mają obowiązek udostępniania dokumentacji medycznej uprawnionym osobom i podmiotom w określonych ustawowo formach. Natomiast pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych aktualnych regulacji prawnych związanych z udostępnianiem dokumentacji medycznej pacjentowi w poradni dermatologicznej i prywatnej praktyce dermatologa.

Każdy lekarz, w tym także dermatolog, w podmiocie leczniczym (np. przychodni, szpitalu), w którym udziela świadczeń zdrowotnych, a także w swoim prywatnym gabinecie (praktyce zawodowej) ma obowiązek poszanowania i realizacji określonych prawem praw pacjenta. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 849) pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Ponadto wykonywanie zawodu lekarza związane jest z określonymi prawem standardami wykonywania zawodu. Między innymi zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 790) lekarz ma obowiązek prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.
Dokumentacja medyczna powinna być prowadzona ściśle według zasad określonych w przepisach. Ponadto dermatolog ma obowiązek udostępniania dokumentacji medycznej uprawnionym osobom i podmiotom w określonych ustawowo formach. Do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnienia bezpieczeństwa tego systemu, są uprawnione:

POLECAMY

  • osoby wykonujące zawód medyczny;
  • inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia administratora danych.

K...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę kwartalnika "Wiadomości dermatologiczne"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy