Autor: Małgorzata Paszkowska

dr adw.; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, autorka książek, m.in. Prawo dla lekarzy, DIFIN 2016, Zarządzanie działalnością leczniczą, DIFIN 2019, Polski system ochrony zdrowia, DIFIN 2020 oraz Choroby zakaźne oraz instrumenty zapobiegania ich rozprzestrzenianiu w polskim systemie ochrony zdrowia, CeDeWu 2021

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Udostępnianie dokumentacji medycznej przez dermatologa w świetle prawa

Lekarze mają prawny i etyczny obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta. Ponadto lekarze, w tym dermatolodzy, mają obowiązek udostępniania dokumentacji medycznej uprawnionym osobom i podmiotom w określonych ustawowo formach. Natomiast pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych aktualnych regulacji prawnych związanych z udostępnianiem dokumentacji medycznej pacjentowi w poradni dermatologicznej i prywatnej praktyce dermatologa.

Czytaj więcej