Terapia proaktywna w AZS – wszystko, co powinniśmy o niej wiedzieć

Wiadomości dermatologiczne

Atopowe zapalenie skóry to przewlekła, nawrotowa, zapalna choroba skóry. Jej leczenie i postępowanie profilaktyczne muszą uwzględniać złożoną i nie do końca poznaną patogenezę AZS oraz wpływ tej choroby na jakość życia. Choroba ta stanowi istotny problem ekonomiczny zarówno dla rodziców dzieci z AZS, jak i dla chorych dorosłych. Związane z nią zaostrzenia są zaś wyzwaniem w codziennej praktyce dermatologa, alergologa, a także pediatry i lekarza rodzinnego. Do zadań każdego lekarza powinna należeć edukacja pacjenta chorego na AZS i rodziców dzieci w zakresie podstawowej wiedzy o tej chorobie, czynnikach zaostrzających jej przebieg oraz możliwości identyfikacji i eliminacji czynników sprawczych, gdyż skuteczne leczenie tego przewlekłego schorzenia jest zależne od zrozumienia istoty choroby. Właściwie dobrana terapia jest niezwykle ważna. Artykuł przedstawia zalety terapii proaktywnej, która powinna być podstawą leczenia atopowego zapalenia skóry.

Atopowe zapalenie skóry to przewlekła i nawrotowa dermatoza dotycząca naskórka i skóry właściwej, charakteryzująca się wybitnie nasilonym świądem, typową lokalizacją i charakterystycznym obrazem zmian skórnych oraz współistnieniem innych chorób atopowych u pacjenta lub w jego rodzinie [1, 2]. Typowy dla AZS niezwykle nasilony świąd skóry powoduje zazwyczaj zaburzenia snu oraz zaburzenia koncentracji. Szacuje się, że na świecie schorzenie to dotyczy 20–25% populacji dzieci i ok. 3% osób dorosłych. Częstość występowania atopowego zapalenia skóry tak w Polsce, jak i w populacji światowej ciągle wzrasta [1–3].

POLECAMY

Obecnie uznaje się, że w patofizjologię AZS są zaangażowane złożone interakcje pomiędzy genetycznie uwarunkowanymi zaburzeniami struktury i funkcji bariery naskórkowej, zaburzeniami pierwotnej i adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej powodującymi stan zapalny, czynnikami infekcyjnymi oraz środowiskowymi [1–4].

Objawy i przebieg AZS

Ze względu na to, że nie ma istotnych markerów laboratoryjnych, przy rozpoznaniu AZS należy kierować się kryteriami Hanifina i Rajki. Cztery główne, tzw. kryteria większe, to:

 • świąd skóry, 
 • typowe umiejscowienie zmian skórnych, 
 • przewlekły i nawrotowy przebieg choroby, 
 • atopia u pacjenta lub w wywiadzie rodzinnym. 


Wśród kryteriów mniejszych występują m.in.: 

 • wczesny początek zmian, 
 • zwiększone stężenie IgE, 
 • nietolerancja wełny, 
 • nietolerancja pokarmu, 
 • nawracające zakażenia skóry, 
 • wyprysk na rękach, stopach, sutkach, 
 • sucha skóra, 
 • zapalenie czerwieni wargowej, 
 • biały dermografizm, 
 • świąd po spoceniu [1–3].


W obrazie klinicznym AZS zwykle występują różnorodne wykwity skórne. Do zmian ostrych należą silnie swędzące rumienie i grudki. Mogą współistnieć przeczosy i nadżerki, sączące surowiczą wydzieliną. W zmianach podostrych występuje rumień, przeczosy i złuszczanie. Natomiast przewlekle zmieniona skóra jest pogrubiała z charakterystyczną lichenifikacją i z występowaniem hiperkeratotycznych grudek [1–3]. Ponieważ choroba jest niejednorodna, możemy mieć do czynienia z pacjentami, którzy mają okresowo ograniczone zmiany, zajmujące często te same lokalizacje, jak również z chorymi ze zmianami rozległymi, dążącymi do erytrodemii [1–3].

Przebieg atopowego zapalenia skóry można podzielić na dwie główne fazy: 

 • faza pierwsza – typ wypryskowy. Dotyczy głównie dzieci do trzeciego roku życia. Zmiany mają charakter rumieniowo-grudkowy i pojawiają się ok. trzeciego miesiąca życia. Zajmują skórę twarzy, owłosioną skórę głowy i odsiebne części kończyn, towarzyszy im silny świąd oraz często nadkażenia bakteryjne, wirusowe lub grzybicze; 
 • faza druga – liszajowata. Dotyczy dzieci, młodzieży i dorosłych. Zmiany mają charakter ograniczony, a stan zapalny dotyczy przede wszystkim twarzy, szyi oraz dołów łokciowych i podkolanowych. W tej fazie poza zaostrzeniami z ogniskami rumieni i grudek obserwuje się r...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • Roczną prenumeratę kwartalnika "Wiadomości dermatologiczne"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
 • ...i wiele więcej!

Przypisy