Sucha skóra jako trudny problem kliniczny

Wiadomości dermatologiczne

Uszkodzenie bariery skórnej, suchość skóry oraz świąd skóry stanowią połączony ze sobą ciąg zdarzeń i swoiste koło zamknięte, leżące u podstaw wielu często rozpoznawanych chorób skóry. Zarówno genetyczne uwarunkowanie powyższej sytuacji klinicznej, jak i działanie czynników środowiskowych oraz stan zapalny skóry mogą prowadzić do zwiększonej przeznaskórkowej utraty wody oraz pobudzenia włókien nerwowych odpowiedzialnych za przewodzenie sygnału odpowiedzialnego za uczucie świądu. Natomiast prowadzący do odruchu drapania świąd skóry prowadzi w końcowej fazie do pogłębienia istniejącego już defektu bariery skórnej. Miejscowe strategie terapeutyczne stosowane w leczeniu suchości i świądu skóry są oparte głównie na zastosowaniu szerokiego spektrum preparatów emolientowych, których skład jest modyfikowany na podstawie nowoczesnej wiedzy w zakresie zarówno patomechanizmu powstawania suchości, jak i świądu skóry. Naturalnie wszelkie schematy terapeutyczne wymagają pełnej indywidualizacji i powinny być ustalone dla pacjenta w zależności od rozpoznania oraz jego stanu klinicznego.

Możliwości leczenia suchej skóry

Emolienty 

POLECAMY

Zgodnie z obowiązującą definicją emolienty to emulsje składające się z wody i lipidów (woda w oleju [W/O] lub olej w wodzie [O/W]), które działają w celu uwodnienia korneocytów poprzez uzupełnienie zawartości środowiska zewnątrzkomórkowego związkami wiążącymi wodę oraz substancjami lipidowymi. Prowadzi to do ograniczenia przeznaskórkowej utraty wody (transepidermal water loss – TEWL) [1–3] oraz poprawy funkcji bariery skórnej [4]. Stosowanie emolientów zostało uznane za terapię pierwszego rzutu w leczeniu zarówno suchości skóry, jak i świądu związanego z dysfunkcją bariery skórnej [4, 5]. Emolienty mogą zawierać składniki uzupełniające o właściwościach przeciwświądowych, które są ukierunkowane na wiele istotnych elementów szlaku związanego z rozwojem i przewodzeniem uczucia świądu skóry [6]. 

W obrębie skóry duże znaczenie ma układ endokannabinoidowy, który odgrywa rolę regulacyjną w proliferacji, różnicowaniu i uwalnianiu szeregu cytokin prozapalnych [7]. Dodanie do składu emolientu elementu szlaku endokannabinoidowego, takiego jak N-palmitoiloetanoloamina, może zmniejszyć uczucie świądu skóry poprzez zwiększenie zawartości lipidów w barierze skórnej [3, 8, 9]. 

Niektóre emolienty mogą charakteryzować się właściwościami znieczulającymi. Takim przykładem jest polidokanol, będący eterem glikolu polietylenowego laurylu. Kluczowe mediatory obwodowe i obwody nerwowe zaangażowane w świąd. Pomimo wieloletniego stosowania polidokanolu w preparatach emolientowych przeprowadzono tylko dwa badania w warunkach próby podwójnie ślepej w zakresie jego skuteczności klinicznej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że polidokanol ogranicza świąd skóry podczas 30-minutowego okresu testowego, nie wpływając w istotnym stopniu na świąd histaminozależny [10]. Może to wyjaśniać skuteczność kliniczną polidokanolu terapii atopowego zapalenia skóry (AZS), w przypadku którego świąd skóry jest uważany za zależny nie od histaminy, lecz od wpływu na pobudzany proteazą receptor 2 (protease-activated receptor – PAR2) [10]. 

W kolejnym, wspomnianym powyżej badaniu nasilenie świądu, wilgotność skóry, zawartość lipidów i pH skóry oceniano po aplikacji dwóch emolientów zawierających kwas mlekowy i rafinowany olej migdałowy z polidokanolem / bez polidokanolu po lewej i prawej stronie ciała [11]. 

Oba emolienty zmniejszyły istotnie uczucie świądu skóry i przywróciły integralność bariery skórnej już po pierwszym zastosowaniu preparatów, jak też po 14 dniach obserwacji.

Emolienty są dostępne w leczeniu suchości i świądu skóry w rozmaitych preparatach galenowych, jak np. balsamy, kremy i maści [12]. Preparaty płynne (np. aerozole) zawierają więcej wody niż lipidów, kremy zawierają lipidy, wodę i emulgator, a skład maści opiera się głównie na lipidach [12, 13]. Dobór odpowiedniego preparatu dla konkretnego pacjenta jest uzależniony od bardzo wielu czy...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę kwartalnika "Wiadomości dermatologiczne"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy