Mupirocyna, kwas fusydynowy i 2% maść detreomycynowa, czyli najczęściej stosowane miejscowe antybiotyki w praktyce lekarza dermatologa

Wiadomości dermatologiczne

Choroby bakteryjne skóry (infekcje pierwotne i wtórne) to częsty problem w codziennej praktyce dermatologicznej. Do pierwotnych chorób infekcyjnych skóry zalicza się m.in. liszajec zakaźny, zapalenie mieszków włosowych, czyraki, różę, różycę, łupież rumieniowy, niesztowice bakteryjne. Do wtórnych natomiast zalicza się m.in. wtórnie zainfekowane rany lub wtórnie zainfekowane dermatozy, np. atopowe zapalenie skóry czy kontaktowe zapalenie skóry. W leczeniu chorób bakteryjnych skóry stosuje się antybiotyki ogólnoustrojowe lub miejscowe, zależnie od rozległości procesu chorobowego. Zalecane jest stosowanie antybiotykoterapii zgodnie z antybiogramem, możliwe jest również zastosowanie antybiotykoterapii empirycznej bazującej na klinicznym rozpoznaniu choroby oraz doborze odpowiedniego środka leczącego. Analizując czynniki decydujące o wyborze danej substancji leczniczej konieczne jest przypomnienie lekarzom zakresu działań często zalecanych środków zewnętrznych (mupirocyny, kwasu fusydynowego oraz 2% maści chloramfenikolowej). Praca ma na celu przybliżenie skuteczności tych leków i bezpieczeństwa ich stosowania, z uwzględnieniem coraz częściej obserwowanego ryzyka lekooporności.

Większość pierwotnych i wtórnych infekcji skóry są spowodowane przez Staphycococcus aureus lub Streptococcus pyogenes. Pierwotne infekcje skóry wywołane przez bakterie Gram-ujemne są rzadkie, ale mogą wystąpić u pacjentów, którzy mają obniżoną odporność lub u chorych na cukrzycę. Mentha przeanalizował choroby zakaźne skóry występujące w Indiach. Badanie wykazało, że nieskomplikowane bakteryjne infekcje skóry mogą stanowić aż do 17–25% wizyt dermatologicznych [1]. W Polsce również chorzy z tymi infekcjami bakteryjnymi skóry stanowią duży procent pacjentów dermatologicznych. Znajomość czynników indukujących pojawienie się zmian chorobowych jest istotna w wyborze odpowiedniego środka terapeutycznego, na podstawie obrazu klinicznego zmian chorobowych. 
Idealny miejscowy antybiotyk powinien [2]:

POLECAMY

  • mieć selektywny wpływ na określone organizmy powodujące zmiany skórne, co minimalizuje rozwój odporności krzyżowej na inne organizmy; oraz nie mieć wpływu na florę komensalną;
  • nie powodować reakcji alergicznych ani potencjalnej alergii krzyżowej, reakcji z innymi lekami tej samej klasy lub ich poszczególnymi składnikami (np. konserwantami); podłoże leku nie powinno być drażniące lub toksyczne; 
  • działać miejscowo, osiągając lokalnie wysokie stężenie antybakteryjne; 
  • być bezpieczny i skuteczny. 

Mupirocyna i kwas fusydynowy

Mupirocyna została wprowadzona do leczenia zakażeń skóry w latach 80. XX wieku. Jest wskazana w miejscowym leczeniu bakteryjnych zakażeń skóry wywołanych wrażliwymi na mupirocynę szczepami Staphylococcus aureus (w tym szczepami metycylinoopornymi) oraz innymi gronkowcami i paciorkowcami. Powinna być stosowana w miejscowym leczeniu liszajca zakaźnego, zapalenia mieszków włosowych oraz czyraków wywołanych przez Staphylococcus aureus, inne gronkowce oraz paciorkowce oraz w miejscowym leczeniu wtórnych zakażeń skóry. Preparat należy stosować na zmienioną chorobowo skórę 3 razy na dobę przez okres do 10 dni [4]. Mupirocyna działa bakteriostatycznie w warstwie rogowej naskórka poprzez hamowanie syntezy białek bakterii, co doprowadza do zahamowania wzrostu drobnoustrojów. Działanie mupirocyny jest ograniczone do leczonego miejsca – mupirocyna nie przenika do głębokich warstw skóry, co w porównaniu z innymi antybiotykami jest jej zaletą, ponieważ ogranicza to występowanie ogólnoustrojowych działań niepożądanych [4]. Preparat może być stosowany w każdej grupie wiekowej, nawet u noworodków. W przypadku ograniczonych skórnych infekcji wywołanych przez szczepy MRSA wg wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych można stosować miejscowo mupirocynę 2% [5]. Mupirocyna nie wpływa na działanie innych leków, co jest szczególnie ważne w grupie pacjentów starszych stosujących inne preparaty z powodu chorób przewlekłych. Nie należy stosować mupirocyny w sytuacji nadwrażliwości na preparat lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Brakuje danych klinicznych dotyczących stosowania mupirocyny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego i pośredniego szkodliwego wpływu na rozwój zarodka lub płodu. Nie ma dostępnych informacji dotyczących przenikania mupirocyny do mleka. Efekty uboczne terapii mupirocyną obserwowane są rzadko. Najczęściej pacjenci zgłaszają: pieczenie, swędzenie, przesuszenie skóry oraz kontaktowe zapalenia skóry. Bardzo rzadko opisywane są ogólne reakcje nadwrażliwości, reakcje alergiczne i fototoksyczne [6]. Na podstawie analizy ww. cech preparatu mupirocyny wydaje się ona lekiem bezpiecznym, dobrze tolerowanym i wykazującym korzystny zakres działania na najczęstsze patogeny zakażeń bakteryjnych skóry.

TABELA 1. ANTYBIOTYKI STOSOWANE MIEJSCOWO – PRZYKŁADY [3]
Antybiotyk Nazwa handlowa i postacie Zakres działania
mupirocyna Bactroban maść
Bactroban maść do nosa
Mupirox maść
Taconal maść
gronkowce, paciorkowce
bakterie Gram-ujemne
kwas fusydynowy Fucidin krem
Fusacid krem
Hylosept krem
Dermafusin krem

gronkowce, paciorkowce, niektóre...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę kwartalnika "Wiadomości dermatologiczne"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy