Hidradenitis suppurativa – co dotychczas wiadomo?

Praktyka kliniczna

Hidradenitis suppurativa (HS), znana również jako trądzik odwrócony, jest przewlekłą, zapalną, nawrotową chorobą skóry, dotyczącą okolic bogatych w gruczoły apokrynowe, głównie pach, pachwin i okolicy anogenitalnej. Charakteryzuje się nawracającymi bolesnymi guzkami, ropniami i przetokami, które znacząco obniżają jakość życia pacjentów. Choroba częściej dotyczy palaczy tytoniu i osób otyłych, u ok. 40% chorych ma podłoże genetyczne. W etiopatogenezie podejrzewa się również zaburzenia hormonalne, a także dysbiozę mikrobiomu skóry i jelit. Współistnieje z wieloma chorobami, takimi jak otyłość, cukrzyca, zespół metaboliczny, nieswoiste zapalenia jelit, piodermia zgorzelinowa, zespoły autozapalne, spondyloartropatie, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa czy chłoniaki. Leczenie obejmuje przede wszystkim miejscowe i systemowe antybiotyki (klindamycynę z ryfampicyną, tetracykliny), terapie biologiczne (adalimumab, sekukinumab, bimekizumab) oraz zabiegi chirurgiczne.

Wstęp

Hidradenitis suppurativa (HS) to przewlekła choroba zapalna zajmująca okolice ciała bogate w apokrynowe gruczoły potowe, głównie pachy, pachwiny i okolicę anogenitalną. Nawracające, bolesne, podskórne guzy, ropnie i przetoki, a w konsekwencji blizny znacząco obniżają jakość życia pacjentów. Z tego powodu coraz szerzej mówi się, że zamienne określenie „trądzik odwrócony” nie oddaje w rzeczywistości ciężkości schorzenia. 
Niniejszy artykuł podsumowuje dotychczasowe doniesienia dotyczące choroby, przede wszystkim systematyzuje jej patofizjologię, choroby współistniejące oraz strategie leczenia.

POLECAMY

Epidemiologia

Szacuje się, że globalna częstość występowania HS wynosi od 0,00033 do 4,1% i jest relatywnie większa w krajach zachodnich, takich jak USA, Wielka Brytania, Niemcy, Norwegia, niż w Japonii, Korei Południowej czy na Tajwanie. W Europie i Ameryce Północnej u kobiet występuje trzykrotnie większe ryzyko zachorowania, podczas gdy w Korei Południowej to mężczyźni chorują dwa razy częściej. Niemniej jednak ogółem HS w większej liczbie dotyczy kobiet, a szczyt zachorowania przypada na trzecią–czwartą dekadę życia. 
W USA choroba częściej dotyka Afroamerykanów (0,3%) niż osoby rasy białej (0,09%) [1]. Schorzenie rzadko występuje u dzieci, u mniej niż 2% pacjentów zaczyna się przed 11. rokiem życia [2].

Patofizjologia 

Predyspozycja genetyczna

Wykazano, że w mniej więcej 40% przypadków choroba ma podłoże genetyczne i jest dziedziczona w sposób autosomalny dominujący. Rodzinne tło HS najczęściej dotyczy kobiet, u których schorzenie ujawnia się stosunkowo wcześnie, ma rozległy i ciężki przebieg, często zajmuje pachy [3].
W 2006 r. przeprowadzono analizę genetyczną czterech pokoleń chińskiej rodziny chorującej na HS. Ustalono, iż locus choroby znajduje się na chromosomie 1p21.1–1q25.3, jednakże nie udało się zidentyfikować konkretnego genu. Wykazano, że w większości przypadków mutacja dotyczyła jednego z czterech kompleksów genów γ-sekretazy (GSC), kluczowych w proliferacji i różnicowaniu komórek skóry [4]. 
W 2011 r. dowiedziono, że za rozwój choroby w wielu przypadkach odpowiada mutacja w genie NCSTN [3].


Ryc. 1. Hidradenitis suppurativa w obrębie dołu pachowego
(zdjęcie ze zbiorów Kliniki Dermatologii w Rzeszowie, dzięki uprzejmości dr. n. med. Dominika Samotija)

Wpływ hormonów 

Początek po okresie pokwitania, często dodatni wywiad w kierunku trądziku, różna częstotliwość występowania choroby u kobiet i mężczyzn, zaostrzanie się schorzenia przed krwawieniem miesięcznym i poprawa po okresie menopauzy sugerują, że hormony płciowe mogą mieć znaczący udział w rozwoju i progresji HS [4, 5].

Okluzja mieszków włosowych i zapalenie okołomieszkowe 

Przypuszcza się, że pierwszym etapem w patogenezie HS jest okluzja mieszka włosowego, mogąca wynikać z jego nadmiernej keratynizacji, której przyczyn dotychczas nie wyjaśniono. W wyniku tego dochodzi do rozciągania mieszka włosowego, a następnie do jego...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę kwartalnika "Wiadomości dermatologiczne"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy