Bilastyna – lek przeciwhistaminowy o dużym znaczeniu w dermatologii, w tym w populacji pediatrycznej

Wiadomości dermatologiczne

Leki przeciwhistaminowe (LP) należą do grup farmaceutyków najczęściej zalecanych w klinicznej praktyce pediatrycznej oraz w dermatologii dziecięcej. Również bardzo często są zalecane w leczeniu szerokiego panelu chorób alergicznych dotyczących innych narządów i układów poza skórą. Z tego względu w istotnym stopniu zintensyfikowano badania w zakresie wszelkich aspektów stosowania LP (zwłaszcza nowej generacji) w populacji dzieci. Podawanie ich w tej grupie wiekowej musi spełniać wszelkie wymagania zwłaszcza w zakresie ich bezpieczeństwa i gwarantować skuteczność. Ze względu na relatywnie niewielki wybór nowoczesnych LP przeznaczonych do leczenia chorób alergicznych u dzieci najnowszym z nich, takim jak bilastyna, warto poświęcić szczególną uwagę. Lek ten, znany już od dawna ze swojej skuteczności i bezpieczeństwa u dorosłych, jest dostępny w dwóch formulacjach przeznaczonych dla populacji pediatrycznej, co daje nam możliwość skutecznej i nowoczesnej terapii przeciwhistaminowej u dzieci.

Leki przeciwhistaminowe (LP) są wręcz idealnym narzędziem terapeutycznym w odniesieniu do dwóch bardzo istotnych jednostek chorobowych – pokrzywki oraz alergicznego nieżytu nosa i spojówek. Jest to w pełni logiczne, gdyż histamina stanowi jeden z podstawowych mediatorów warunkujących rozwój objawów choroby, jaką jest pokrzywka (rumień, obrzęk, świąd i pieczenie skóry), oraz klinicznych objawów nieżytu nosa. 

POLECAMY

Koncentrując się na pokrzywce, udokumentowano, że poza histaminą szeroki panel mediatorów preformowanych oraz syntetyzowanych de novo ma niezaprzeczalnie bardzo ważne znaczenie w rozwoju objawów klinicznych choroby. 

Przewlekła pokrzywka spontaniczna (PPS) należy do grupy autoimmunologicznych chorób zapalnych (stąd w fazie zaostrzenia objawów chorobowych rejestrujemy podwyższenie stężenia wskaźników ostrej fazy w surowicy krwi pacjentów). Dodatkowo wiadomo, że zarówno synteza, jak i uwalnianie mediatorów reakcji pokrzywkowych są zależne od rozmaitych, niejednokrotnie trudnych, a czasem wręcz niemożliwych do ustalenia czynników przyczynowych i/lub wyzwalających [1, 2]. 

Farmakologiczne aspekty stosowania leków przeciwhistaminowych u dzieci

Stosowanie LP w przypadku dzieci należy zaliczyć do trudnych sytuacji klinicznych, gdyż populacja pediatryczna prezentuje niejednokrotnie fizjologiczne odmienności wynikające m.in. z niedojrzałości wielu układów i narządów, w tym układów immunologicznego, nerwowego i pokarmowego. 

Uważa się, że zarówno farmakokinetyka, jak i farmakodynamika LP różnią się w istotnym stopniu w zależnoś...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę kwartalnika "Wiadomości dermatologiczne"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy