Związek łuszczycy z chorobami wątroby

Wiadomości dermatologiczne

Łuszczyca pospolita charakteryzuje się głównie zajęciem skóry i stawów, jak również współwystępowaniem wielu objawów ogólnoustrojowych, takich jak otyłość, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia oraz cukrzyca typu 2. Obecnie uważa się, że istnieje silna korelacja pomiędzy łuszczycą a zaburzeniami czynności wątroby. Najczęściej z łuszczycą współwystępuje niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby. Podłożem obu schorzeń jest przewlekły, ogólnoustrojowy stan zapalny, stres oksydacyjny, zaburzenia metabolizmu lipidów oraz nieprawidłowe wspólne szlaki immunologiczne. U pacjentów z łuszczycą obserwuje się większe ryzyko rozwoju autoimmunologicznych chorób wątroby, a także raka wątroby w porównaniu z populacją ogólną. W niniejszym artykule przestawiono najnowsze dane dotyczące chorób wątroby i ich patogenezy u pacjentów z łuszczycą.

Wprowadzenie

Łuszczyca jest przewlekłą zapalną chorobą skóry, obejmującą 2–3% populacji na całym świecie [1, 2]. W wielu badaniach populacyjnych potwierdzono bardzo silną zależność pomiędzy łuszczycą a zespołem metabolicznym, obejmującym m.in. otyłość, dyslipidemię, nadciśnienie tętnicze i cukrzycę typu 2 [3–5]. Według doniesień z ostatnich lat wykazano, że pacjenci z łuszczycą ze względu na przebieg choroby, przyjmowane leki oraz różnorodne współistniejące nieprawidłowości immunometaboliczne, charakteryzują się zwiększonym ryzykiem rozwoju zaburzeń czynności wątroby. Na podstawie aktualnego piśmiennictwa przedstawiamy kliniczne i molekularne zagadnienia dotyczące wpływu łuszczycy na upośledzenie czynności wątroby.

POLECAMY

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (non-alcoholic fatty liver disease – NAFLD) jest najczęstszą przewlekłą chorobą wątroby w krajach Europy Zachodniej i USA. Szacuje się, że częstość występowania NAFLD w populacji ogólnej wynosi ok. 30–40% u mężczyzn i 15–20% u kobiet [6, 7]. Wśród pacjentów z łuszczycą odsetek NAFLD jest jeszcze wyższy, waha się od 17 do 65% [1]. Niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH) jest rozpoznawane u 20% pacjentów z NAFLD i jest częstsze u chorych ze współistniejącą łuszczycą [8]. 

Zależność pomiędzy łuszczycą a NAFLD
Według doniesień z ostatnich lat łuszczyca może wpływać na rozwój schorzeń wątroby niezależnie od współistniejących komponentów zespołu metabolicznego. Związek ten jest również niezależny od przyjmowania leków przeciwłuszczycowych o właściwościach hepatotoksycznych [9]. Pacjenci z łuszczycą częściej rozwijają zaawansowane postacie NAFLD w porównaniu ze zdrową populacją [10, 11]. Częstość występowania NAFLD jest niemal dwukrotnie wyższa u chorych na łuszczycę w porównaniu ze zdrową populacją (47% vs 28%) [12]. 
W innym badaniu, przeprowadzonym w grupie 250 dorosłych osób z łuszczycą, częstość występowania NAFLD wyniosła 45,2% [13]. Van der Voort i wsp. w analizach prowadzonych u osób z łuszczycą w podeszłym wieku wykazali, że prawdopodobieństwo wystąpienia NAFLD w tej grupie jest o 70% wyższe niż u osób niechorujących na łuszczycę, a także jest niezależne od współistniejących wykładników zespołu metabolicznego i innych (obserwowanych u tych pacjentów) głównych czynników ryzyka rozwoju NAFLD [14]. 
Ciężki przebieg łuszczycy istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia NAFLD. U pacjentów z łuszczycą i współistniejącą NAFLD stwierdzono wyższy wskaźnik nasilenia łuszczycy PASI (Psoriasis Area and Severity Index) oraz wyższe stężenie białka C-reaktywnego (C-reactive protein – CRP) i interleukiny 6 (IL-6) w surowicy w porównaniu z pacjentami bez współistniejącej choroby wątroby [12, 15, 16]. Wykazano, że pacjenci z łuszczycą i współistniejącą NAFLD są w konsekwencji bardziej podatni na rozwój zwłóknienia wątroby w porównaniu ze zdrową populacją [17, 18]. 

Ogólnoustrojowy proces zapalny 

Łuszczyca i NAFLD dzielą wiele wspólnych szlaków zapalnych mediowanych przez cytokiny proza...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę kwartalnika "Wiadomości dermatologiczne"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy