Przewlekła pokrzywka spontaniczna – czy skutecznie leczymy już wszystkich naszych pacjentów?

Wiadomości dermatologiczne

Pokrzywka to choroba skóry, w której przebiegu dochodzi do wysiewu wypukłych bąbli z towarzyszącym zaczerwienieniem wokół wykwitu. Bąblom może towarzyszyć silny świąd, pieczenie, a niekiedy także obrzęk naczynioruchowy. Ze względu na czas trwania wyróżnia się pokrzywkę ostrą (<6 tygodni) oraz przewlekłą (>6 tygodni). Ponadto, kiedy znany jest czynnik sprawczy wyróżnia się pokrzywkę dermograficzną, z zimna, z ciepła, z ucisku, cholinergiczną, wodną. W objawowym leczeniu pokrzywki przewlekłej w pierwszej kolejności stosuje się leki przeciwhistaminowe II generacji do czterokrotności dawki. W razie braku poprawy do leczenia należy włączyć omalizumab, a w razie dalszego braku efektu cyklosporynę A. W fazie badań znajduje się wiele obiecujących nowych leków. W ostatnim czasie podkreśla się także rolę czynników predykcyjnych odpowiedzi lub jej braku na leczenie przewlekłej pokrzywki.

Pokrzywka to choroba skóry, w której przebiegu dochodzi do wysiewu wypukłych bąbli z towarzyszącym zaczerwienieniem wokół wykwitu. Zmiany są dobrze odgraniczone oraz dość twarde, osiągają rozmiary od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów. Bąble mają tendencję do zlewania się, tworzą wówczas różne kształty i zajmują duże powierzchnie ciała. Wizualnie zmiany te przypominają oparzenie pokrzywą – stąd właśnie pochodzi nazwa schorzenia. Bąblom mogą towarzyszyć silny świąd i pieczenie, jednak zazwyczaj nie stwierdza się bolesności zmian. Bąble ustępują zwykle samoistnie w ciągu 30 min, do maksymalnie 24 godzin, nie pozostawiając po sobie blizn ani przebarwień. 

POLECAMY

Część pacjentów prezentuje także obrzęk naczynioruchowy – zajmuje on głębsze warstwy skóry i tkankę podskórną, pojawia się nagle, zazwyczaj lokalizuje się w okolicy warg, powiek oraz narządów płciowych. Sytuacja może być niebezpieczna, kiedy obrzęk pojawi się w okolicy języka czy krtani – może prowadzić do pojawienia się duszności i zagrożenia niewydolnością oddechową. W obrzęku naczynioruchowym zazwyczaj nie obserwuje się świądu, tylko uczucie rozpierania, a nawet bolesność. Zmiany ustępują wolniej – do 72 godzin [1]. 

Około jednej czwartej populacji przynajmniej raz w życiu doświadcza wysiewu bąbli pokrzywkowych. U 50% z nich występuje wyłącznie pokrzywka, u 40% – pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy, a u 10% – wyłącznie obrzęk naczynioruchowy. Pokrzywka nieco częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn, zwłaszcza w wieku 30–50 lat. W populacji dziecięcej częściej występuje u dzieci poniżej 10. roku życia, często towarzyszy infekcjom wirusowym [2]. 

Rozpoznanie

Wyróżniamy kilka podziałów i typów pokrzywki. Należy jednak pamiętać, że postawienie rozpoznania jednego typu nie wyklucza innego. 

Ze względu na czas trwania objawów wyróżniamy:

  • pokrzywkę ostrą – to najczęstszy typ pokrzywki, rozpoznawany, gdy objawy trwają mniej niż sześć tygodni. Przebieg choroby jest różnorodny – od występowania odgraniczonych, niewielkich zmian skórnych aż do zagrażających życiu reakcji anafilaktycznych. Wśród najczęstszych przyczyn ostrej pokrzywki wymienia się: pokarmy, leki, infekcje, reakcję na jad owadów błonkoskrzydłych i pyłki roślin;
  • pokrzywkę przewlekłą – jest rozpoznawana, gdy objawy utrzymują się powyżej sześciu ty...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę kwartalnika "Wiadomości dermatologiczne"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy