Diagnostyka i postępowanie w skórnych odczynach polekowych

Wiadomości dermatologiczne

Skórne reakcje polekowe należą do najczęstszych manifestacji klinicznych niepożądanych reakcji polekowych. Mogą przebiegać w sposób łagodny, pod postacią ograniczoną i często samoistnie ustępującą, mogą też obejmować znaczną powierzchnię, przebiegać piorunująco i być zagrożeniem dla życia pacjenta. Często są objawami izolowanymi, ograniczonymi jedynie do skóry, mogą być również elementem reakcji ogólnoustrojowej, obejmującej niewydolność narządową, objawy ogólne czy złe samopoczucie.

Bardzo zróżnicowana jest patogeneza prowadząca do wystąpienia reakcji polekowej, należy jednak pamiętać, iż każdy lek może taką wywołać [1].
Podział odczynów skórnych polekowych w zależności od rokowania:
Łagodne i średnio nasilone: 

POLECAMY

 • pokrzywka,
 • obrzęk naczynioruchowy,
 • osutka plamisto-grudkowa,
 • osutka liszajopodobna,
 • rumień trwały,
 • SDRIFE – symetryczna, wyprzeniowa i zgięciowa osutka polekowa (dawniej zespół pawiana).

Ciężkie z towarzyszącymi objawami ogólnymi:

 • zespół Stevensa–Johnsona,
 • toksyczna nekroliza naskórka, 
 • DRESS – osutka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi,
 • AGEP – ostra uogólniona osutka krostkowa. 

Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy

Są jednymi z najczęstszych skórnych odczynów polekowych. Mogą stanowić odrębne jednostki nozologiczne lub towarzyszyć innym odczynom polekowym o charakterze wielonarządowym. 
Pokrzywkę definiujemy jako niejednolity zespół chorobowy, w którym wykwitem pierwotnym jest bąbel pokrzywkowy z towarzyszącym rumieniem i świądem. Odmianą pokrzywki o głębszym umiejscowieniu jest obrzęk naczynioruchowy. U blisko połowy pacjentów pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy występują równocześnie. 
Pod względem klinicznym wyróżnia się pokrzywkę ostrą i przewlekłą (gdy zmiany utrzymują się powyżej sześciu tygodni). Wśród przyczyn pokrzywki ostrej wymienia się leki, pokarmy, jady owadów, alergeny wziewne [2]. Pokrzywka polekowa może mieć podłoże alergiczne (I lub III mechanizm immunologiczny według Gella–Coombsa); w części przypadków stwierdza się charakter nieimmunologiczny (pseudoalergiczny).
Do leków mogących wywołać pokrzywkę na drodze immunologicznej zalicza się przede wszystkim penicylinę oraz inne antybiotyki ß-laktamowe, pirazolony, sulfonamidy i białka obcogatunkowe. Obraz kliniczny pokrzywek pseudoalergicznych jest identyczny jak w przypadku reakcji alergicznych. Uważa się, że roztwory hiperosmolarne, np. mannitol, jodowe środki kontrastowe, opiaty, polimyksyna B, mogą powodować degranulację mastocytów na drodze bezpośredniej, bez udziału mechanizmów immunologicznych [3]. Innym przykładem reakcji pseudoalergicznej jest pokrzywka aspirynowa związana z nietolerancją kwasu acetylosalicylowego i NLPZ (wpływ na metabolizm kwasu arachidonowego). 
W ostatnich latach opisano również obrzęki naczynioruchowe występujące u pacjentów leczonych inhibitorami konwertazy angiotensynowej (ACE), np. kaptopryl, enalapryl. Mechanizm powstawania tych zmian jest związany z blokowaniem przez powyższe preparaty inaktywacji bradykininy i substancji P będących ważnymi mediatorami procesów zapalnych [4].

Osutki plamisto-grudkowe

Należą do najczęstszych skórnych odczynów polekowych. Ich obraz kliniczny może imitować różne choroby zakaźne, takie jak płonica, odra i różyczka. Zmiany skórne mają najczęściej układ symetryczny. Zajmują tułów oraz kończyny, rzadziej dotyczą twarzy. Niekiedy towarzyszą im zmiany nadżerkowe śluzówki jamy ustnej. Osutka najczęściej występuje w ciągu od pięciu dni do dwóch tygodni od podania leku [5].
Do preparatów najczęściej wywołujących osutkę plamisto-grudkową należą: penicyliny półsyntetyczne, antybiotyki aminoglikozydowe, sulfonamidy, barbiturany, pochodne pirazolonu, NLPZ, leki przeciwdrgawkowe, inhibitory konwertazy angiotensyny, ß-blokery. Należy jednak pamiętać, że praktycznie każdy lek może powodować tego typu reakcje. 

Osutka liszajopodobna

Morfologicznie przypomina zmiany w przebiegu liszaja płaskiego. Na skórze pojawiają się liczne płaskowyniosłe grudki o wielobocznym kształcie, brunatnoczerwonym lub fioletowawym...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • Roczną prenumeratę kwartalnika "Wiadomości dermatologiczne"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
 • ...i wiele więcej!

Przypisy