Znaczenie nowoczesnych leków przeciwhistaminowych w praktyce klinicznej w populacji pediatrycznej

Wiadomości dermatologiczne Otwarty dostęp

Leki przeciwhistaminowe (LP) należą do grupy farmaceutyków najczęściej zalecanych w klinicznej praktyce pediatrycznej oraz w dermatologii dziecięcej. Zgodnie ze statystycznymi danymi z roku 2006 ocenianymi przez międzynarodową instytucję ds. statystyki medycznej (International Medical Statistic – IMS), we wspomnianym roku sprzedano prawie 2 mln jednostek przeciwhistaminowych przeznaczonych do leczenia pediatrycznego, co przekłada się na prawie 6 mln euro. We wspomnianej grupie niestety prawie 34% stanowiły LP pierwszej generacji, których panel działań niepożądanych jest bardzo szeroki, z uczuciem sedacji na czele. Z tego względu w istotnym stopniu zintensyfikowane zostały badania w zakresie wszelkich aspektów stosowania m.in. LP (obecnie już nowej generacji) w populacji dzieci. Stosowanie ich w tej grupie pacjentów musi spełniać wszelkie wymagania, zwłaszcza w zakresie ich bezpieczeństwa, i w maksymalnym stopniu zapewniać gwarantowaną skuteczność.

Leki przeciwhistaminowe (LP) zostały stworzone w celu leczenia dwóch niezwykle istotnych z klinicznego punktu widzenia jednostek chorobowych, a mianowicie pokrzywki oraz alergicznego nieżytu nosa i spojówek. Jest to logiczne, gdyż histamina stanowi jeden z podstawowych mediatorów warunkujących rozwój objawów choroby, jaką jest pokrzywka (rumień, obrzęk, świąd i pieczenie skóry) oraz klinicznych objawów nieżytu nosa. 
Koncentrując się na pokrzywce, wiadomo, że poza histaminą szeroki panel mediatorów preformowanych oraz syntetyzowanych de novo odgrywa również istotne znaczenie i choroba ta należy do grupy schorzeń zapalnych (stąd w fazie zaostrzenia rejestruje się zwiększone stężenia wskaźników ostrej fazy). Dodatkowo istotne jest, że ich synteza i uwalnianie zależne są od rozmaitych, niejednokrotnie trudnych, a czasem wręcz niemożliwych do ustalenia czynników przyczynowych i/lub wyzwalających [1, 2]. 

POLECAMY

Farmakologiczne aspekty stosowania leków przeciwhistaminowych u dzieci

Stosowanie LP w przypadku dzieci jest trudne, gdyż ma się w takich przypadkach przed sobą pacjenta o absolutnie odmiennych cechach fizjologicznych wynikających m.in. z niedojrzałości wielu układów i narządów, w tym układu immunologicznego, nerwowego i pokarmowego. 
Uważa się, że zarówno farmakokinetyka, jak i farmakodynamika LP różni się w istotnym stopniu w zależności od wieku leczonego pacjenta. Oczywiście ma to bezpośrednie przełożenie na ich skuteczność, a zwłaszcza bezpieczeństwo, i daje podstawy do zrozumienia i przewidzenia już wcześniej „zachowania się leku” w organizmie pacjenta [1]. 
Charakterystyka farmakologiczna LP pierwszej i drugiej generacji stosowanych najczęściej...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę kwartalnika "Wiadomości dermatologiczne"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy