Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wiadomości dermatologiczne

24 czerwca 2019

NR 3 (Czerwiec 2019)

Różne obrazy kliniczne łuszczycowego zapalenia stawów

0 22

Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS) rozwija się stosunkowo często u chorych na łuszczycę. Należy do grupy chorób reumatycznych określanych jako spondyloartropatie zapalne. Obraz kliniczny choroby jest bardzo zróżnicowany. Zajęcie układu ruchu i skóry może być bardziej lub mniej nasilone. W przebiegu choroby mogą dominować objawy osiowe z zajęciem tylko stawów kręgosłupa, zapalenie pojedynczych stawów, palców, zapalenie przyczepów ścięgnistych bądź postacie naśladujące swoim obrazem reumatoidalne zapalenie stawów. Zmienność obrazu klinicznego powoduje, że ŁZS jest często rozpoznawane 
z dużym opóźnieniem, co skutkuje opóźnieniem rozpoczęcia właściwego leczenia. Łuszczycowemu zapaleniu stawów mogą towarzyszyć inne choroby z grupy zapalnych immunologicznie zależnych (immune-mediated inflammatory diseases – IMIDs), takie jak zapalenie błony naczyniowej oka czy nieswoiste choroby zapalne jelit oraz często zespół metaboliczny z jego powikłaniami. Nowoczesne leczenie ŁZS jest prowadzone zgodnie z zasadami leczenia ukierunkowanego na cel, które obejmują zalecenia niefarmakologiczne i farmakologiczne. Lekarze dysponują już wieloma lekami syntetycznymi i biologicznymi, które w celowany sposób ukierunkowane są na główne zaburzenia immunologiczne identyfikowane w ŁZS. 

Łuszczycowe zapalenie stawów należy do przewlekłych zapalnych chorób stawów określanych jako spondyloartropatie zapalne [1–3]. Rozwija się z różną częstością, w różnych postaciach u chorych na łuszczycę. Według danych epidemiologicznych, jego częstość występowania w przebiegu łuszczycy wynosi 6–41% – średnio ok. 30% [1–4]. Kobiety i mężczyźni chorują na ŁZS z podobną częstością. Obraz kliniczny choroby jest bardzo zróżnicowany. Tym niemniej ŁZS traktuje się jako odrębną jednostkę chorobową o charakterystycznych wspólnych cechach klinicznych [1–5].

U większości chorych objawy skórne choroby pojawiają się przed objawami stawowymi, są też chorzy, u których zmiany skórne i stawowe od początku występują jednocześnie, a u ok. 10–15% pacjentów zmiany stawowe mogą wyprzedzać pojawienie się zmian skórnych. Ocenia się, że ze względu na stwierdzane znaczne opóźnienia w rozpoznaniu zajęcia stawów w przebiegu łuszczycy zależności pomiędzy pojawieniem się zmian skórnych i stawowych mogą być niedowartościowane [2–5].

W przebiegu choroby obserwuje się bardzo szerokie spektrum objawów klinicznych, zmian w badaniach laboratoryjnych i obrazowych, które mają genetyczne powiązania z układem zgodności tkankowej klasy 1 anty
genu HLA-B27. Zmianami chorobowymi mogą być objęte stawy obwodowe i osiowe. Inne występujące typowe objawy ze strony układu mięśniowo- szkieletowego w przebiegu choroby to zapalenie przyczepów ścięgnistych (enthesitis) i zapalenie palców (dactylitis). Na zmienność obrazu chorobowego składa się też częste występowanie u chorych na ŁZS objawów pozastawowych, takich jak zapalenie błony naczyniowej oka, zapalne choroby jelit, pojawianie się w trakcie trwania choroby kolejnych składowych zespołu metabolicznego, takich jak nadwaga, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, węglowodanowe [5–10]. Łuszczycowe zapalenie stawów jest więc odrębnym zespołem chorobowym z wieloma cechami charakterystycznymi IMIDs [6].


Postacie kliniczne łuszczycowego zapalenia stawów


W przebiegu ŁZS zmianami chorobowymi objęte mogą być stawy obwodowe i osiowe. Zajęcie stawów obwodowych może obejmować asymetrycznie pojedyncze stawy – mówi się wtedy o asymetrycznym oligoarthritis (zajętych jest ≤ 4 stawów asymetrycznie) aż do symetrycznego zajęcia wielu stawów (≥ 5 stawów) – przypominającego reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Z małych stawów najczęściej zajęte są stawy międzypaliczkowe dalsze i u niektórych chorych są to jedyne stawy zajęte procesem chorobowym (ryc. 1). Niektórzy chorzy na ŁZS mają od początku bardzo aktywną postać choroby, w której szybko dochodzi do destrukcji stawowych, określaną jako ŁZS okaleczające (arthritis mutilans) z tworzeniem palców teleskopowych (ryc. 2). Inną postacią ŁZS jest postać osiowa z zajęciem stawów kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych w swoim przebiegu przypominająca zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) [1–3].

Przy osiowej postaci choroby z dominującym zajęciem stawów kręgosłupa często również obserwuje się zajęcie pojedynczych stawów obwodowych – niesymetrycznie.
Z punktu widzenia klinicznych objawów zajęcia stawów wyróżnia się pięć głównych postaci klinicznych ŁZS:

 • asymetryczną postać nielicznostawową,
 • symetryczną postać wielostawową – przypominającą RZS,
 • postać ŁZS tylko z zajęciem paliczków dystalnych,
 • postać ŁZS okaleczającą,
 • postać osiową – przypominającą ZZSK.

Istotną klinicznie postacią choroby jest postać z dominującym zajęciem przyczepów ścięgnistych charakteryzująca się uogólnionymi, często bardzo nasilonymi dolegliwościami bólowymi ze strony układu ruchu, której nie towarzyszy istotne klinicznie zapalenie stawów. Ta postać jest często rozpoznawana z dużym opóźnieniem, a jest przyczyną znacznego pogorszenia jakości życia chorych [2, 7].

Postać z zapaleniem przyczepów ścięgnistych (entezopatyczna) może nakładać się na wszystkie wcześniej wymienione postacie kliniczne choroby. 

Objawy kliniczne zapalenia stawów obwodowych to przede wszystkim:

 • ból,
 • obrzęk,
 • ocieplenie,
 • tkliwość,
 • sztywność poranna,
 • charakterystyczne zmiany stwierdzane w badaniach obrazowych (USG, RTG).

Objawy kliniczne w postaciach osiowych to ból zapalny kręgosłupa z wszystkim jego klasycznymi cechami:

 • początek przed 40. rokiem życia,
 • poprawa występująca po ćwiczeniach,
 • ból występujący w godzinach nocnych, w czasie spoczynku,
 • brak poprawy po odpoczynku,
 • poprawa po niesteroidowych lekach przeciwzapalnych (NLPZ).

 

Ryc. 1. Zapalenie stawów międzypaliczkowych dalszych w przebiegu łuszczycowego zapalenia stawów

 

 Ryc. 2. Okaleczająca postać ŁZS – arthritis mutilans – palce teleskopowe

 

Ból zapalny kręgosłupa zaczyna się najczęściej od bólu w okolicy lędźwiowo-krzyżowej – promieniuje do pachwin, pośladków, stawów kolanowych. Towarzyszy mu często zapalenie przyczepu ścięgna piętowego (Achillesa) czy rozcięgna podeszwowego z wyraźną bolesnością pięt. 

Zapalenie palców (dactylitis) – „palec kiełbaskowaty” manifestuje się jako bolesny obrzęk całego palca, najczęściej dotyczy palców stóp, ale może obejmować też palce rąk. 

Zmiany skórne łuszczycowe w ŁZS mogą mieć bardzo różnorodny charakter – od bardzo nasilonych po bardzo dyskretne i trudne do identyfikacji. Dla ŁZS charakterystyczne jest częste zajęcie paznokci (ryc. 3). 

Identyfikowanych jest szereg wskaźników ŁZS o ciężkim przebiegu [11]. Należą do nich:

 • choroba z szybkim powstawaniem destrukcji stawowych,
 • związane z ŁZS wyraźne podwyższenie wskaźników ostrej fazy [odczyn Biernackiego (OB), białko C-reaktywne (C-reactive protein – CRP)],
 • długotrwałe uszkodzenie wpływające na funkcję stawów (deformacje stawowe),
 • wysoka aktywność choroby wpływająca na jakość życia,
 • aktywne ŁZS obejmujące zapalenie palców (dactylitis) i zapalenie przyczepów ścięgnistych (enthesitis) w wielu obszarach ciała równocześnie,
 • funkcjonalne ograniczenia spowodowane ŁZS w wielu obszarach stawowych,
 • gwałtownie postępująca postać choroby.
   

 

 Ryc. 3. Zmiany na paznokciach u chorego na osiową postać łuszczycowego zapalenia stawów z rozpoznaniem choroby opóźnionym o 6 lat; długo leczonego jako grzybica paznokci oraz wielopoziomowa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • Roczną prenumeratę kwartalnika "Wiadomości dermatologiczne"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy