Autor: Bogusław Pilarski

dr n. farm.; Cerko Sp. z o.o. Sp. k.
 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Rola wczesnego rozpoznania i profilaktyki powikłań skórnych w terapiach immunologicznych oraz ukierunkowanych molekularnie stosowanych w onkologii. Emolienty z mocznikiem – niezbędne narzędzie w rękach onkologa

Obecnie wzrasta rola leczenia ukierunkowanego molekularnie oraz immunoterapii w leczeniu onkologicznym guzów litych. Z roku na rok przybywa coraz więcej cząsteczek, które poprzez hamowanie danych szlaków metabolicznych wywołują toksyczności dotąd nieobserwowane przy klasycznej chemioterapii. W przypadku większości terapii ukierunkowanych molekularnie oraz immunologicznych dochodzi do toksyczności skórnych. Najczęściej pojawiającymi się toksycznościami skórnymi tzw. nowych terapii są: osutka grudkowo-krostkowa, osutka grudkowa, suchość skóry, nadmierne rogowacenie (przede wszystkim dotyczące okolicy dłoni i stóp), rumień, zaburzenia struktury i koloru włosów. Poznanie podłoża molekularnego toksyczności oraz świadomość zarówno lekarza, jak i pacjenta co do charakteru i częstości występowania powikłań skórnych, jak również konieczności stosowania profilaktyki i szybkiego leczenia, powodują zmniejszenie częstości przerwanych terapii oraz zmniejszenie przypadków redukcji dawki leków onkologicznych. Profilaktyka i wczesne leczenie powikłań skórnych pośrednio wpływa na efektywność terapii, której miernikiem jest czas wolny od progresji choroby (progression-free survival – PFS), całkowite przeżycie (overall survival – OS) oraz jakość życia (quality of life – QOL). W zaleceniach terapeutycznych dotyczących leków ukierunkowanych molekularnie i immunologicznych istnieją rekomendacje stosowania profilaktycznego emolientów oraz syntetycznych detergentów do mycia ciała, a w przypadku nadmiernego rogowacenia preparatów z mocznikiem.

Czytaj więcej

Bezpieczne mycie – surfaktanty a bariera skórna

Technologia wytwarzania środków do mycia ma długą historię. Wszelkie kierunki rozwoju miały na uwadze pozyskiwanie bezpiecznych środków do mycia ciała, włosów oraz twarzy. Bezpieczeństwo tych środków jest ściśle związane z surfaktantami (surface active compounds – SAC) zastosowanymi w preparacie, ale nie bez znaczenia są także substancje towarzyszące. Bardzo często przyczyną problemów skórnych, takich jak: suchość skóry, podrażnienie, świąd, mogą być stosowane środki do mycia. Do kontaktu skóry z surfaktantami dochodzi nie tylko podczas zabiegów higienicznych, ale również ze względu na powszechność ich występowania w czasie styczności z środkami chemii gospodarczej, żywnością i innymi. Z tego względu pewne grupy zawodowe są szczególnie narażone na kontakt z detergentami. Zrozumienie interakcji skóra – bariera skórna – surfaktant oraz konsekwencje kliniczne tych zjawisk wydają się bardzo ważne dla właściwego planowania procesu terapeutycznego w chorobach skóry oraz alergologii.

Czytaj więcej