Autor: Monika Magdalena Łobaza

lek.; Szpital im. Mikołaja Kopernika. Copernicus PL sp. z o.o.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Nowe metody terapii ogólnej atopowego zapalenia skóry, które dotychczas zostały zaakceptowane przez Europejską Agencję Leków (EMA)

Atopowe zapalenie skóry (AZS) to częsta przewlekła choroba zapalna skóry o złożonej patogenezie, charakteryzująca się występowaniem okresów nawrotów i remisji. Występuje zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, przeważa jednak w populacji pediatrycznej. Na jej rozwój mają wpływ czynniki genetyczne i środowiskowe, uszkodzenie bariery naskórkowej, zaburzenia w układzie immunologicznym oraz zakłócenie równowagi mikrobiologicznej. Najważniejsze objawy AZS to świąd, suchość skóry oraz wykwity skórne o charakterze wyprysku o charakterystycznej lokalizacji. Choroba ta w znaczącym stopniu przyczynia się do pogorszenia jakości życia. Pacjenci, u których AZS ma nasilenie umiarkowane lub ciężkie, a leczenie miejscowe nie przynosi zadowalających efektów lub jest przeciwwskazane, są kandydatami do leczenia systemowego. W ostatnich latach pojawiło się wiele badań, które wykazały skuteczność nowych, obiecujących terapii w leczeniu AZS. Ponadto na listopadowej liście refundacyjnej leków w Polsce znalazł się pierwszy lek biologiczny do leczenia AZS – dupilumab. Poniższy artykuł przedstawia nowoczesne leki, które realnie zostały zatwierdzone przez EMA (European Medicines Agency) oraz FDA (Food and Drug Administration) do leczenia atopowego zapalenia skóry.

Czytaj więcej