Autor: Marta Szczygieł-Łyko

lek.; I Klinika Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Rumień wielopostaciowy – opis przypadku

Istnieje wiele reakcji polekowych, które mogą mieć ciężki, zagrażający życiu przebieg. Wśród nich należy wymienić zespół Stevensa–Johnsona (ang. Stevens–Johnson syndrome – SJS) oraz toksyczną nekrolizę naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis – TEN). W obu przypadkach obserwuje się występowanie wykwitów rumieniowych, pęcherzy oraz zmian w obrębie błon śluzowych, co powoduje, że obraz kliniczny przypomina ciężkie oparzenie. Poniżej przedstawiona zostanie charakterystyka tychże jednostek chorobowych wraz z opisem przypadku.

Czytaj więcej