Dział: Temat numeru

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wczesne stadium ziarniniaka grzybiastego – objawy i leczenie

Pierwotne skórne chłoniaki T-komórkowe należą do rzadkich schorzeń limfoproliferacyjnych i stanowią ok. 80% wszystkich chłoniaków pierwotnie skórnych. Najczęstszym z nich jest ziarniniak grzybiasty (mycosis fungoides – MF). MF charakteryzuje się łagodnym, wieloletnim przebiegiem, przy czym w zaawansowanych stadiach jest możliwe zajęcie węzłów chłonnych, krwi obwodowej lub rzadko innych narządów wewnętrznych. MF typowo prezentuje zapalne, rumieniowe plamy oraz zmiany naciekowe z epidermotropizmem jako charakterystyczną cechą histopatologiczną choroby. Przy czym to właśnie wczesne stadium MF stanowi największe wyzwanie diagnostyczne dla dermatologów i lekarzy rodzinnych, ponieważ klinicznie i histologicznie może przypominać choroby zapalne skóry. Szczególnie w okresie wstępnym choroby korelacja kliniczno-patologiczna jest niezbędna dla postawienia prawidłowej diagnozy i wdrożenia odpowiedniego leczenia. MF jest chorobą nieuleczalną, a jej indolentny przebieg wymaga terapii, której celem jest zmniejszenie objawów i zapewnienie długotrwałej remisji przy jednoczesnym ograniczeniu jej toksyczności.

Czytaj więcej