Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
Wykłady z dermatologii 2015
Program edukacyjny
czytaj więcej
 • Prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz

  Prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz

  Zastosowanie kliniczne preparatów zawierających siarę bydlęcą w dermatologii

 • Dr n. med. Adriana Rakowska

  Dr n. med. Adriana Rakowska

  Łysienie androgenowe - diagnostyka różnicowa i leczenie

 • dr n. med. Agata Bulińska

  dr n. med. Agata Bulińska

  Wprowadzenie do dermatoskopii

Stany nagłe w medycynie. Praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej.


David Sprigings, John B. Chambers

Wydanie pierwsze polskie pod redakcją

Piotra Müllera

Zapalenie tkanki podskórnej

TABELA 74.1. Pilne badania przy podejrzeniu zapalenia tkanki podskórnej

Morfologia krwi obwodowej

Stężenie białka C-reaktywnego (CRP)

Stężenie kreatyniny i elektrolitów

Posiew krwi

Badanie pod mikroskopem oraz posiew płynu z pęcherzy (jeśli są obecne)

Badanie USG układu żylnego, typu duplex, jeżeli istnieje podejrzenie zakrzepicy

żył głębokich

TABELA 74.2. Schorzenia mogące imitować zapalenie tkanki podskórnej

Schorzenie

Objawy różnicujące

Martwicze zapalenie powięzi

Obecność objawów ogólnych. Pacjent sprawia wrażenie osoby bardzo chorej

Silny ból, dysproporcja pomiędzy zgłaszanymi dolegliwościami a wyglądem kończyny

Skóra może być tkliwa, z granatowymi przebarwieniami i pęcherzami

Objawy narastają bardzo gwałtownie

Wyprysk na kończynach dolnych (kontaktowe zapalenie skóry lub wyprysk w przebiegu niewydolności żylnej)

(zapalenie tkanki podskórnej może być powikłaniem wyprysku)

Długotrwałe narastanie objawów

Zmiany mogą być obustronne (obustronne zapalenie tkanki podskórnej jest bardzo rzadkie)

Brak gorączki i objawów ogólnych

Żylaki kończyn dolnych lub kontaktowe zapalenie skóry w wywiadzie

Łuszczenie się skóry i powstawanie strupów (w przebiegu zapalenia tkanki podskórnej skóra jest zazwyczaj gładka i błyszcząca)

Zakrzepica żył głębokich (zapalenie tkanki podskórnej może być powikłaniem zapalenia żył głębokich)

Bliższy brzeg rumienia jest zazwyczaj słabo odgraniczony

Jeżeli objawy kliniczne sugerują zapalenie żył głębokich (s. 224), konieczne jest wykonanie badania USG typu duplex układu żylnego

Reakcja alergiczna na ukąszenie owada lub ugryzienie

Brak wstępującego zapalenia naczyń chłonnych

Świąd

 

Przewlekły obrzęk/obrzęk limfatyczny

(zapalenie tkanki podskórnej może być powikłaniem przewlekłego obrzęku lub obrzęku limfatycznego)

Zazwyczaj obustronny

Rumień może być jednym z objawów

Brak gorączki

Dnawe zapalenie stawów

Dominują objawy zapalenia stawów

Typowa lokalizacja – pierwszy staw śródstopno-paliczkowy

TABELA 74.3.

Antybiotykoterapia empiryczna w zapaleniu tkanki podskórnej

Współistniejąca sytuacja kliniczna

Mikroorganizmy, przeciwko którym powinna być skierowana antybiotykoterpia, obejmująca poza tym Streptococcus pyogenes i Staphylococcus aureus

 

 

 

Antybiotykoterapia dożylna

 

 

Chory nieuczulony na penicylinę

Chory uczulony

na penicylinę

Poza zapaleniem tkanki podskórnej chory w stanie

dobrym, bez współistniejących schorzeń

Streptococcus pyogenes jest najczęstszą przyczyną, ale antybiotykoterapia powinna obejmować także Staphylococcus ureus (szczególnie w przypadku ciężkiego zapalenia tkanki podskórnej)

Penicylina benzylowa + kloksacylina

Klarytromycyna

Stopa cukrzycowa

Bakterie Gram-ujemne oraz beztlenowe

Amoksycylina z kwasem klawulonowym

Cyprofloksacyna+ klindamycyna

Podejrzenie martwiczego zapalenia powięzi

Streptococcus spp., bakterie Gram-ujemne oraz beztlenowe

Penicylina benzylowa + gentamycyna + metronidazol

Wankomycyna lub teikoplanina + gentamycyna + metronidazol

Pacjent hospitalizowany lub przebywający w domu opieki

Staphylococcus aureus metycylino-oporny (MRSA)

Wankomycyna lub teikoplanina

Wankomycyna lub teikoplanina

Ugryzienie przez człowieka

Mieszana flora z jamy ustnej obejmująca bakterie beztlenowe

Amoksycylina z kwasem klawulonowym

Klarytromycyna + metronidazol

 

 

UWAGA

Martwicze zapalenie powięzi jest stanem zagrażającym życiu, który w początkowym okresie może przypominać zapalenie tkanki podskórnej. Bardzo silne dolegliwości bólowe stanowią podstawową wskazówkę diagnostyczną. W przypadku podejrzenia martwiczego zapalenia powięzi konieczna jest pilna konsultacja mikrobiologa oraz chirurga plastycznego.

Piśmiennictwo

Falgas M.E., Vergidis P.l. Narrative review: diseases that masquerade as infectious cellulitis. Ann Intern

Med 2005; 142: 47–55. Hasham S. et al. Necrotising fasciitis. BMJ 2005; 330: 830–833. Swartz M.N. Cellulitis. N Engl J Med 2004; 350: 904–912.

Ostre zapalenie stawów

TABELA 75.1. Przyczyny ostrego zapalenia stawów

Przyczyna

Zapalenie jednego stawu

Zapalenie skąpostawowe (2–4 stawy)

Zapalenie wielostawowe (co najmniej 5 stawów)

Częste

Dna moczanowa

Pseudodna

Bakteryjne zapalenie stawów

Uraz*

Krwawienie wewnątrzstawowe wtórne do leczenia antykoagulantami (np. warfaryną)

Zaostrzenie choroby zwyrodnieniowej stawów (w następstwie nadmiernego obciążania stawu lub niewielkiego urazu)

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK)

Zapalenie stawów w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit

Reaktywne zapalenie stawów wywołane infekcją jelitową lub układu moczowo-płciowego

Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS)

Zapalenie wsierdzia (ostre zapalenie błony maziowej lub pochewek ścięgnistych)

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

Toczeń rumieniowaty układowy

Infekcje wirusowe (np. różyczka, wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, mononukleoza zakaźna)

Rzadkie

Martwica kości

Barwnikowe kosmkowo-guzkowe zapalenie błony maziowej

Gruźlica

Hemofilia

Reumatyzm palindromiczny

Sarkoidoza

Choroba Whipple’a

Popaciorkowcowe zapalenie stawów

Białaczka

Zapalenie naczyń

Kiła

Choroba Stilla dorosłych

Rodzinna gorączka śródziemnomorska

* Powodujący przemieszczenie elementów wewnątrzstawowych, krwawienie wewnątrzstawowe, złamanie lub ostre zapalenie błony maziowej w następstwie urazu penetrującego do jamy stawowej.

 

TABELA 75.2. Ukierunkowana ocena w ostrym zapaleniu stawów

Wywiad

• Czas trwania i przebieg zapalenia stawów oraz objawów towarzyszących (np. gorączki, zmian skórnych, biegunki, zapalenia cewki moczowej, zapalenia naczyniówki)

• Zapalenie stawów bądź endoprotezoplastyka stawów w wywiadzie?

• Podobne objawy w przeszłości?

• Uraz w wywiadzie?

• Czy istnieje ryzyko rozwoju bakteryjnego zapalenia stawów? Bakteryjne zapalenie stawów jest zazwyczaj poprzedzone bakteriemią (wywołaną np. dożylnym podawaniem leków), która rozwinęła się u chorego z grupy ryzyka (np. u chorego z reumatoidalnym zapaleniem stawów, po endoprotezoplastyce stawów lub z niedoborem odporności)

• Czy chory należy do grupy zwiększonego ryzyka zakażenia rzeżączką?

• Choroby współistniejące

• Aktualne leczenie

 

Badanie

• Ocena podstawowych czynnoi yciowych (tab. 1.2) w połączeniu z badaniem układowym (tab. 1.9)

• Charakter zapalenia stawów: zapalenie jednego stawu, kilku stawów (dwóch do czterech) lub wielu stawów (co najmniej pięciu) (tab. 75.1)

• Zapalenie stawów czy zapalenie tkanek okołostawowych (kaletek, ścięgien lub tkanki podskórnej)? Ograniczenie ruchomości spowodowane bólem wskazuje na zapalenie stawów

• Objawy pozastawowe (np. gorączka, wysypka, owrzodzenia w jamie ustnej, zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka, zapalenie cewki moczowej)

 

TABELA 75.3. Pilne badania w ostrym zapaleniu stawów

Punkcja stawu z pobraniem płynu stawowego do badań RTG stawu (podstawa oceny progresji zmian oraz w celu wykluczenia zapalenia kości i szpiku – rzadko)

Stężenie glukozy

Stężenie sodu, potasu i kreatyniny

Ocena funkcji wątroby

Morfologia krwi obwodowej

OB i białko C-reaktywne (CRP)

Badania serologiczne w kierunku zakażeń wirusowych (gdy istnieją wskazania)

Posiew krwi (co najmniej dwukrotnie)

Badanie ogólne moczu oraz posiew moczu

Wymaz z cewki moczowej, pochwy i odbytnicy przy podejrzeniu rzeżączki

 

TABELA 75.4. Antybiotykoterapia empiryczna przy podejrzeniu bakteryjnego zapalenia stawów

Bakterie uwidocznione w preparacie bezpośrednim barwionym metodą Grama

Antybiotykoterapia (dożylna, z zastosowaniem wysokich dawek)

 

 

Chory nieuczulony na penicylinę

Chory uczulony na penicylinę

Ziarniaki Gram-dodatnie Ziarniaki Gram-ujemne (gonokoki)

Kloksacylina Ceftriakson

Klindamycyna

Słabo wyrażona alergia: ceftriakson

Silnie wyrażona alergia: meropenem

Pałeczki Gram-ujemne

Cyprofloksacyna+ gentamycyna

Cyprofloksacyna+ gentamycyna

Nie stwierdzono

bakterii w preparacie

bezpośrednim,

a rzeżączka jest mało

prawdopodobna

Kloksacylina

Klindamycyna

Nie stwierdzono bakterii w preparacie bezpośrednim, a rzeżączka jest prawdopodobna

Ceftriakson

Słabo wyrażona alergia: ceftriakson

Silnie wyrażona alergia: meropenem

 

TABELA 75.5. Postępowanie w ostrym zapaleniu stawów

Przyczyna ostrego

zapalenia stawów

Postępowanie

Bakteryjne zapalenie stawów

Antybiotykoterapia (tab. 75.4)

Drenaż stawu

Wskazana konsultacja

ortopedyczna/reumatologiczna

Dna moczanowa

Wysokie dawki NLPZ (rozważ równoczesne podawanie PPI)

Kolchicyna, jeżeli NLPZ są przeciwwskazane

Doustne glikokortykosteroidy (40 mg prednizonu dziennie przez 1–2 dni, a następnie stopniowa redukcja dawki w ciągu 7–10 dni), jeżeli NLPZ i kolchicyna są przeciwwskazane lub źle tolerowane

Rozważ podanie glikokortykosteroidów dostawowo zamiast doustnie w przypadku zapalenia tylko jednego stawu

Pseudodna

Drenaż stawu

Dostawowo glikokortykosteroidy

NLPZ (rozważ równoczesne podawanie PPI)

Kolchicyna, jeżeli NLPZ są przeciwwskazane

Zaostrzenie RZS

Wskazana konsultacja reumatologiczna

Zaostrzenie choroby zwyrodnieniowej stawów

NLPZ (rozważ równoczesne podawanie PPI)

Dostawowo glikokortykosteroidy

NLPZ – niesteroidowe leki przeciwzapalne; PPI – inhibitory pompy protonowej, RZS – reumatoidalne zapalenie stawów

 

Piśmiennictwo

British Society for Rheumatology. Guidelines for management of the hot swollen joint in adults. Rheumatology 2006; 45: 1039–1041. Margaretten M.E. et al. Does this patient have septic arthritis. JAMA 2007; 297:1478–1488.

 

» Konferencje

 • 12. Międzynarodowa Akademia Dermatologii i Alergologii

  12. Międzynarodowa Akademia Dermatologii i Alergologii

  Słupsk-Ustka 5-7.02.2016

  » zobacz więcej
 • Kosmetologia - nauka i przyszłość

  Kosmetologia - nauka i przyszłość

  Łódź, 12 marca 2016 r.

  » zobacz więcej
 • Cykl konferencji Akademia Czerniaka 2017

  Cykl konferencji Akademia Czerniaka 2017

  Rusza IV EDYCJA CYKLU KONFERENCJI NAUKOWYCH Akademia Czerniaka 2017

  Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej i jego Sekcja Naukowa „Akademia Czerniaka” oraz Wydawnictwo Lekarskie PZWL zapraszają na IV edycję cyklu, poświęconego tematyce czerniaka. Konferencje są w tym roku również prowadzone w wyjątkowej, interaktywnej formule, która zyskała bardzo pozytywne opinie uczestników. Spotkania, którym przewodniczy Profesor Piotr Rutkowski, przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych lekarzy, a w szczególności chirurgów onkologicznych, onkologów klinicznych i chirurgów.

   

  Daty i miejsca konferencji:

  • Rzeszów – 11 marca 2017
  • Białystok – 1 kwietnia 2017
  • Bydgoszcz – 27 maja 2017


  PROGRAM TEGOROCZNYCH KONFERENCJI

  • Nowotwory skóry 2017 – perspektywy
  • Rola chirurgii w diagnostyce i leczeniu czerniaków o zaawansowaniu lokoregionalnym
  • Udział dermatologa w diagnostyce i terapii nowotworów skóry – profilaktyka i leczenie powikłań skórnych nowych terapii  
  • Leczenie przerzutów in-transit. Leczenie uzupełniające. Inne rzadkie nowotwory skóry
  • Postępy w leczeniu systemowym zaawansowanych czerniaków, powikłania terapii, znaczenie edukacji chorych. Inhibitory BRAF w leczeniu 1 linii czerniaka, rola przeciwciał anty-PD-1
  • Przypadki kliniczne. Przypadek kliniczny  z regionu. GŁOSOWANIE INTERAKTYWNE.
  • Debata: problemy terapii nowotworów skóry


  Nowością w IV edycji spotkań będą:

  1. DEBATA, podczas której będziemy odpowiadać na pytania zadane jeszcze przed konferencją za pośrednictwem strony www oraz analizować interesujące Państwa, zgłoszone wcześniej zagadnienia,

  2. przedstawienie PRZYPADKU KLINICZNEGO Z REGIONU - najlepsi specjaliści z poszczególnych ośrodków omówią wybrane przypadki chorobowe.

  » więcej informacji

» Współpraca

French Society of Dermatology

French Society of Dermatology
»

Clinical and Experimental Dermatology

Clinical and Experimental Dermatology
» zobacz więcej

Dermatologic Therapy

Dermatologic Therapy
» zobacz więcej
Opinie ekspertów | Temat miesiąca | Numer bieżący | Numery archiwalne | Od Redaktor Naczelnej | Dermatoskopia | Stany naglące w dermatologii | Polskie Towarzystwo Dermatologiczne | Redakcja | Archiwum | Regulamin zamówień | Polityka prywatności | Polityka plików cookies