Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
Wykłady z dermatologii 2015
Program edukacyjny
czytaj więcej
 • Prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz

  Prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz

  Zastosowanie kliniczne preparatów zawierających siarę bydlęcą w dermatologii

 • Dr n. med. Adriana Rakowska

  Dr n. med. Adriana Rakowska

  Łysienie androgenowe - diagnostyka różnicowa i leczenie

 • dr n. med. Agata Bulińska

  dr n. med. Agata Bulińska

  Wprowadzenie do dermatoskopiiProf. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz

Katedra i Klinika Dermatologii

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 

 

Zastosowanie kliniczne preparatów zawierających siarę bydlęcą w dermatologii.

 Wstęp

 

 

Colostrum, czyli siara, jest wydzielane przez gruczoły mleczne ssaków w pierwszych dniach po porodzie. Ma wysoce specyficzne właściwości odżywcze i immunologiczne, które zdecydowanie różnią się od mleka i stanowią aktywny biologicznie suplement diety. Siara – poza białkami, węglowodanami, tłuszczami, witaminami i minerałami – zawiera również oligosacharydy, hormony, enzymy, pochodne kwasów nukleinowych, immunoglobuliny, czynniki wzrostu, m.in. IGF I i II, TGF-β, EGF, TNF, VEGF. Składniki siary wzmacniają siły witalne noworodka i regulują m.in. jeden z najważniejszych układów organizmu człowieka, a mianowicie układ immunologiczny. W ten sposób chronią noworodka przed infekcjami oraz stymulują wytworzenie odporności swoistej.

 

  W ostatnich latach obserwujemy wręcz lawinowy wzrost dostępnych na rynku suplementów diety i innych produktów zawierających rozmaite substancje odżywcze. Ze wszech miar zalecana jest ostrożność przy ich wyborze, gdyż badania wymagane przed wprowadzeniem ich do obrotu farmaceutycznego ograniczają się praktycznie do udokumentowania braku ich toksyczności. Zatem nie wszystkie cechują się faktycznie udowodnionym działaniem wzmacniającym, stymulującym czy innym opisywanym na ulotkach. W tym aspekcie również siara bydlęca nie jest produktem standaryzowanym i nie wszystkie preparaty są podobne pod względem zawartości składników aktywnych. Ze względu na pewne czynniki skład siary może różnić się pod względem jakościowym i ilościowym. Czynniki te – m.in. stan zdrowia bydła, warunki hodowli, rodzaj spożywanego pokarmu i czas pozyskiwania siary od porodu – stanowią o zdecydowanych różnicach pomiędzy dostępnymi powszechnie produktami. Im wcześniej od momentu porodu pozyskiwana jest siara, tym więcej immunoglobulin, czynników wzrostu i innych aktywnych biologicznie składników jest w niej zawartych. Poza tym nie wszystkie siary bydlęce zawierają immunoglobuliny skierowane przeciwko tym samym patogenom, a przykładowo obecność przeciwciał swoiście skierowanych przeciwko rotawirusom zależy od wcześniejszej ekspozycji bydła na wspomniany patogen. Kolejnymi czynnikami wpływającymi na właściwości produktu z siarą bydlęcą są metody zastosowanej w produkcji jej obróbki i zagęszczania.

 

 

 Zatem dobór odpowiedniego produktu siary bydlęcej warunkować będzie spełnienie oczekiwań co do efektów jej działania.

 

 


Charakterystyka colostrum i jego skład

 

 

Białka


Stanowią ok. 60% suchej masy siary uzyskanej w pierwszych godzinach po porodzie; 80% z nich to białka serwatkowe, pozostałe 20% to białka kazeinowe. W białkach siary występuje 19 aminokwasów egzogennych. Wraz z upływem czasu proporcja ta zmienia się na korzyść lipidów i cukrów, które – jak wiadomo – stanowią również istotne składniki mleka.

 

Aminokwasy egzogenne


Są niezwykle istotnym źródłem swoistego „budulca” dla układu odpornościowego, szczególnie w warunkach jego stymulacji. Aminokwasy egzogenne stanowią blisko 50% masy białek colostrum, a zatem w przypadkach niedożywienia, warunkującego m.in. niedobory odpornościowe, mogą być w tej formie elementem postępowania suplementacyjnego.

 

Kazeina


Uznaje się, że wspomaga i reguluje wiele procesów biologicznych, takich jak:

 

- wpływ na obniżenie ciśnienia krwi poprzez hamowanie enzymu konwertującego angiotensynę (ACE, angiotensin converting enzyme);

 

- według niektórych autorów – ochrona przed rozwojem cukrzycy poprzez ograniczenie skłonności do reakcji autoimmunologicznych oraz stymulację powstawania nowych wysp trzustkowych;

 

- regulacja gospodarki wapniowej i fosforanowej (poprawa mineralizacji kości);

 

- hamowanie rozwoju próchnicy (zwiększanie zawartości fosforanu wapnia w płytce nazębnej oraz neutralizacja kwaśnego odczynu wynikającego z katabolizmu bakterii);

 

- ochrona przed infekcjami bakteryjnymi, m.in. poprzez stymulację wytwarzania czynnika stymulującego proliferację granulocytów (G-CSF, granulocyte colony stimulating factor).

 

 

Laktoferyna


Jej najważniejsze funkcje to działanie immunoprotekcyjne oraz immunomodulacyjne. Są nimi przykładowo:

 

- ochrona przed infekcjami wywołanymi przez Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium – laktoferyna wchodzi w reakcję bezpośrednio z elementami ściany komórkowej bakterii;

 

- promocja rozwoju fizjologicznej flory bakteryjnej jelit, w tym bakterii Lactobacillus;

 

- zwiększanie aktywności przeciwbakteryjnej lizozymu, które przekłada się na działanie ograniczające rozwój takich mikrobów, jak Vibrio cholerae, Escherichia coli;

 

- aktywność przeciwgrzybicza, którą wykazuje wolna od żelaza forma laktoferyny w odniesieniu do rozmaitych szczepów Candida (C. albicans, C. krusei) oraz Trichophyton mentagrophytes;

 

- synergistyczne działanie z wieloma lekami przeciwgrzybiczymi;

 

- bezpośrednie działanie przeciwpasożytnicze (Toxoplasma gondii, Plasmodium falciparum oraz Trypanosoma cruzi);

 

- synergistyczne działanie z klarytromycyną przeciwko Pneumocystis carinii;

 

- bezpośrednie działanie przeciwwirusowe poprzez blokowanie adhezji i wnikania wirusa do komórek gospodarza, działanie synergistyczne z lekami przeciwwirusowymi (możliwość zmniejszenia dawki leku), a także aktywację układu immunologicznego w stosunku do szerokiego panelu wirusów (m.in. HSV, CMV, HBV, HCV, RSV itd.);

 

- działanie immunomodulujące i wpływ na regulację reakcji zapalnej laktoferyny, przykładowo:

 • stymulacja dojrzewania limfocytów T CD3 w grasicy;
 • wzmacnianie powstawania limfocytów pomocniczych ThCD4;
 • wpływ na dojrzewanie limfocytów B i poprawa ich funkcji dotyczących zdolności do prezentacji antygenów w zakresie MHC klasy II;
 • stymulacja fazy indukcyjnej odpowiedzi immunologicznej oraz hamowanie fazy efektorowej;
 • w odniesieniu do reakcji zapalnej – stymulacja wytwarzania IL-10, ale hamowanie syntezy i uwalniania TNF-α oraz IL-1.

 

 

 

Peptyd bogaty w prolinę (PRP, proline rich peptide)


Jest to grupa podobnych cząsteczek charakteryzujących się szerokim spektrum aktywności regulacyjnej wspomagającej rozwój układu immunologicznego. Do podstawowych funkcji należą:

 

- wpływ na dojrzewanie tymocytów i proliferację limfocytów w węzłach chłonnych;

 

- wzmacnianie napływu limfocytów T supresorowych do miejsca toczącej się reakcji immunologicznej;

 

- ograniczanie reakcji autoimmunologicznej;

 

- stymulacja wytwarzania wybranych cytokin istotnych w rozwoju reakcji zapalnej, takich jak INF, TNF-α, IL-6, IL-10.

 

 

Lizozym


Do najważniejszych działań lizozymu zalicza się:

 

- działanie przeciwbakteryjne (bakteriostatyczne lizozymu i bakteriobójcze w połączeniu z laktoferyną);

 

- działanie lecznicze i profilaktyczne w odniesieniu do próchnicy;

 

- przyspieszanie gojenia się infekcyjnych ognisk zapalnych.

 

 

Laktoalbumina


Laktoalbuminy α lub β charakteryzuje działanie nieco odmienne niż w przypadku lizozymu. Najważniejsze ich funkcje to:

 

- silne działanie przeciwwirusowe w odniesieniu do HIV-1 (hamowanie takich enzymów wirusa jak proteaza oraz integraza);

 

- działanie protekcyjne w stosunku do błony śluzowej żołądka (znaczenie w rozwoju choroby wrzodowej – stymulacja wydzielania prostaglandyn PGE2);

 

- działanie protekcyjne w odniesieniu do jelit, zapobieganie objawom biegunkowym w przebiegu infekcji Escherichia coli;

 

- poprzez redukcję poziomu tryptofanu i pośrednio serotoniny – możliwość ograniczania zjawiska depresji oraz lęku, które wynikają z działania stresu;

 

- działanie przeciwnowotworowe i w połączeniu z kwasem oleinowym (preparat HAMLET); może być pomocna w terapii nowotworów skóry opornych na leczenie klasyczne.

 

 

Laktoza


Zawarta jest w colostrum w relatywnie niewielkiej ilości, zatem nie ma istotnego znaczenia w indukowaniu zaburzeń trawienia związanych z nietolerancją laktozy.

 

 

Immunoglobuliny


W przeciwieństwie do człowieka, u którego występuje 5 klas przeciwciał: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, u bydła wykazano obecność 3 klas przeciwciał: IgA, IgG: G1 i G2, IgM. Siara bydlęca zawiera stosunkowo wysokie stężenia przeciwciał, szczególnie klasy IgG. W siarze zebranej 24 godziny po porodzie spada już stężenie przeciwciał, natomiast proporcjonalnie wzrasta stężenie laktoalbuminy i kazeiny. Stephan, Dichtelmuller i Lissner w swojej publikacji podają następujące stężenia przeciwciał w siarze bydlęcej zbieranej 10 godzin po porodzie: IgG – 30,4 g/l, IgA – 3,5 g/l, IgM – 9,6 g/l. Według innych publikacji stężenia przeciwciał w siarze bydlęcej wynoszą: IgG – 33–75 g/l, IgA – 4,5 g/l, IgM – 3,2–4,9 g/l oraz IgG1 – 52–87 g/l, IgG2 – 1,6–2,1 g/l, IgM – 3,7–6,1 g/l, IgA – 3,2–6,2 g/l.

 

  Znaczenie przeciwciał w siarze nadal pozostaje niejasne, ale być może spełniają one dwa podstawowe zadania:

 

 • W obrębie jelita przyczyniają się do właściwej selekcji szczepów bakteryjnych tworzących mikrobiom przewodu pokarmowego. Może mieć to kardynalne znaczenie dla funkcjonowania układu immunologicznego i modulować przebieg wielu schorzeń ogólnoustrojowych. Dotyczy to zwłaszcza immunoglobuliny A.
 • Szczególnie IgG może spełniać rolę ochronną, gdyż dzięki receptorom polimerowym mogą one być transportowane z rąbka szczoteczkowego poprzez światło komórki do naczyń krwionośnych. Tego typu odporność humoralna może mieć znaczenie wspomagające odporność czynną w zakresie ochrony przed infekcjami.

 

Witaminy


W colostrum stwierdza się największą zawartość takich witamin jak:

 

 • witamina B1,
 • witamina B2,
 • witamina B6,
 • witamina C,
 • witamina E,
 • witamina A.

 

Jak wiadomo, mają one niezaprzeczalne znaczenie w regulacji oraz wspomaganiu procesów mediowanych przez inne zawarte w siarze czynniki wykazujące aktywność biologiczną.

 

Minerały


Do najważniejszych składników mineralnych, których obecność stwierdzono w siarze, należą:

 

 • fosfor,
 • wapń,
 • magnez,
 • sód.

 

Pełnią one zarówno funkcje strukturalne, jak i funkcję regulacyjną w zakresie szerokiego zakresu reakcji ogólnoustrojowychColostrum a układ immunologiczny człowiekaBiorąc pod uwagę wszystkie przedstawione powyżej składniki siary bydlęcej oraz ich charakterystykę funkcjonalną, należy się spodziewać, że zarówno w przypadku dzieci, jak i osób dorosłych colostrum powinno wspomagać układ odpornościowy człowieka. Działanie protekcyjne w odniesieniu do rozmaitych czynników infekcyjnych w zakresie wspomagania odporności nieswoistej, ograniczanie rozwoju stanu zapalnego, wzmacnianie odporności swoistej, a także potencjalne działanie przeciwnowotworowe – to wręcz niewiarygodne spektrum możliwości, jakie przypisuje się colostrum. Należy jednak podkreślić, że działanie siary niejednokrotnie jest wręcz niespodziewane i trudne do racjonalnego wytłumaczenia. Zatem konieczne są dalsze, szczegółowe badania, które być może uzupełnią naszą wiedzę medyczną niepodważalnymi faktami.

 

 


Podstawowe wskazania do zastosowania colostrum w praktyce klinicznejColostrum jako suplement diety


- Infekcje i zatrucia pokarmowe

 

- Antybiotykoterapia doustna

 

- Wyczerpanie organizmu związane z przewlekłą, wyniszczającą chorobą ogólnoustrojową

 

- Rozległe urazy wielonarządowe, w tym oparzenia

 

- Choroby przejściowo upośledzające wchłanianie

 

- Stres psychiczny oraz fizyczny

 

- Czasowa immunosupresja lub mieloablacja przy transplantacji szpiku lub komórek macierzystych szpiku

 

- Chemioterapia i radioterapia w chorobach nowotworowych

 

- Zaburzenia autoimmunologiczne

 

- Przewlekłe zapalenie wątroby

 

 

Colostrum w terapii miejscowej


- Stany po zabiegach dermatochirurgicznych

 

- Stany po zabiegach w zakresie niechirurgicznej dermatologii rekonstrukcyjnej/estetycznej

 

- Wspomaganie gojenia się ran, w tym owrzodzeń troficznych

 

W 2001 r. Takayama i wsp. w badaniach na fibroblastach zawieszonych w żelu kolagenowym typu I wykazali obecność w siarze bydlęcej czynników, które mogą być odpowiedzialne za przyspieszenie gojenia ran. W kolejnych badaniach wykazano stymulujący wpływ siary bydlęcej na namnażanie psich fibroblastów oraz stymulację wzrostu i migracji ludzkich keratynocytów. Wykazano, że laktoferyna, będąca składnikiem siary, zwiększa wytwarzanie kwasu hialuronowego przez ludzkie fibroblasty. Wzrost ten był związany z podniesieniem poziomu transkrypcji oraz ekspresji syntazy hialuronowej 2. Ponadto bydlęca laktoferyna wzmagała transkrypcję COL1A1, a tym samym syntezę kolagenu. Obserwacje te sugerują, że laktoferyna wspomaga gojenie się ran poprzez wzrost syntezy kwasu hialuronowego oraz kolagenu typu I. Badania przeprowadzone przez Takayamę i Takezawę również sugerują, że laktoferyna przyspiesza gojenie się ran. Populacja fibroblastów zawieszona w żelu kolagenowym typu I jest użytecznym modelem in vitro interakcji pomiędzy komórkami i macierzą zewnątrzkomórkową. Kiedy fibroblasty zostają umieszczone w żelu kolagenowym, zmniejszają powierzchnię żelu i formują strukturę przypominającą tkankę. Proces ten nazywany jest obkurczeniem żelu kolagenowego i odzwierciedla reorganizację macierzy kolagenowej podczas gojenia się ran w skórze. Obkurczanie żelu kolagenowego stymuluje wiele czynników, jak cytokiny, czynniki wzrostu: PDGF, IGF I i II, TGF-β. Laktoferyna również została zaliczona do czynników stymulujących obkurczanie żelu kolagenowego. W kolejnym badaniu udowodniono stymulujący wpływ ludzkiej rekombinowanej laktoferyny (Lacromin™) na ludzkie keratynocyty. Laktoferyna wpływała pobudzająco na proliferację i migrację keratynocytów, hamowała również apoptozę komórek.

 

  Siara bydlęca zawiera również inne czynniki przyspieszające gojenie ran. Wyizolowana z siary frakcja IM, zawierająca duże ilości czynników wzrostu, szczególnie IGF-1 oraz 70% peptydów o masie cząsteczkowej mniejszej od 500 Da, również ma właściwości przyspieszające gojenie się ran. Frakcja IM w badaniach in vitro przyspiesza obkurczanie żelu kolagenowego, co świadczy o pozytywnym działaniu na remodeling tkankowy. W badaniach in vivo na świnkach morskich frakcja IM była aplikowana bezpośrednio na rany otwarte, a także na rany zamknięte. W przypadku ran otwartych obkurczenie rany po terapii frakcją IM siary było gorsze w porównaniu z terapią samym buforem fosforanowym. W przypadku 14-dniowej terapii ran zamkniętych frakcją IM 4 z 8 ran goiły się z pozostawieniem wyraźnej blizny; dla porównania wszystkie rany traktowane buforem fosforanowym zagoiły się z pozostawieniem wyraźnych blizn. Frakcja IM siary bydlęcej może być traktowana jako antagonista formowania tkanki bliznowatej, niemniej jednak potrzebne są w tym zakresie dodatkowe badania.

 

- Stopa cukrzycowa

 

- Wszelkie stany pooperacyjne

 

- Trądzik pospolity

 

Ze względu na swoje szerokie działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne laktoferyna (będąca składnikiem siary) podawana doustnie może ograniczać trądzik młodzieńczy. W badaniach, które przeprowadzili Kim i wsp., pacjentom z łagodnym i średnim trądzikiem młodzieńczym podawano przez 12 tygodni fermentowane mleko wzbogacone 200 mg laktoferyny. Mleko zawierało dodatkowo probiotyczne szczepy bakterii L. bulgaricus i Streptococcus thermophilus. W porównaniu z grupą kontrolną, przyjmującą mleko fermentowane wzbogacone jedynie w probiotyki, zaobserwowano znaczne złagodzenie objawów trądziku. Dodatkowo w analizie powierzchownych lipidów skóry w grupie przyjmującej laktoferynę wykazano znaczne obniżenie stężenia triglicerydów, bez zmian stężenia cholesterolu i ceramidów, co może tłumaczyć poprawę stanu skóry.

 

- Łysienie plackowate i inne odmiany łysienia

 

 

Colostrum jako suplement diety u sportowców


- Regulacja i wzmocnienie odporności (zapobieganie infekcjom)

 

- Usprawnianie gojenia się wszelkich procesów zapalnych

 

- Łagodna rozbudowa i wzmacnianie mięśni

 

- Regulacja ciśnienia krwi

 

- Poprawa ogólnego samopoczucia

 

 

W wielu ośrodkach badano wpływ suplementów siary bydlęcej na skład ciała oraz na wydzielanie hormonów. W badaniach nad składem ciała u 22 ochotników, kobiet i mężczyzn ćwiczących przynajmniej 3 razy w tygodniu przez pół roku, wykazano średni wzrost masy ciała o 1,4 kg i średnią redukcję masy tkanki tłuszczowej o 0,72 kg, przy czym wyniki te uznano za statystycznie nieistotne. W grupie kontrolnej, przyjmującej koncentrat białek serwatkowych, zaobserwowano średni wzrost masy o 2,11 kg oraz średni wzrost masy tkanki tłuszczowej o 1,45 kg. Wyniki te mogłyby świadczyć, że suplementacja siarą bydlęcą zwiększa masę mięśniową bez przyrostu tkanki tłuszczowej, natomiast wzrost masy ciała przy suplementacji koncentratem białek serwatkowych wiąże również się ze wzrostem ilości tkanki tłuszczowej. Suplementacja siarą bydlęcą nie wpływa natomiast na wydzielanie testosteronu, hormonu wzrostu ani kortyzolu.

 

 


Możliwości zastosowania colostrum w praktyce dermatologicznej – doświadczenia i opinie własneZ mojej osobistej praktyki klinicznej mogę podzielić się z Państwem następującymi doświadczeniami w zakresie skuteczności preparatów zawierających colostrum:


1. Colostrigen R (Genactiv, Polska) krem – w leczeniu:


- Wyprysku rąk alergicznego

 

i. Leczenie prowadziłam w grupie 10 pacjentów powyżej 6 roku życia.

 

ii. Preparat stosowany był przynajmniej 2 razy dziennie.

 

iii. Okres leczenia wynosił 4 tygodnie.

 

iv. Preparat stosowany był jako dodatkowe leczenie miejscowe przy równoczasowym prowadzeniu klasycznej terapii ogólnej, czyli leczenia przeciwhistaminowego, a w niektórych przypadkach antybiotykoterapii ogólnej.

 

v. W żadnym przypadku nie stosowano natomiast ogólnego leczenia immunosupresyjnego.

 

vi. Poprawa stanu klinicznego była widoczna już po pierwszym tygodniu terapii i w żadnym przypadku nie zarejestrowałam istotnych działań niepożądanych.

 

vii. Pacjenci podawali zdecydowaną poprawę jakości życia i wysoko ocenili zarówno skuteczność leczenia, jak i ostateczny efekt kliniczny, osiągnięty po 4 tygodniach stosowania preparatu.

 

 

- Wyprysku rąk niealergicznego

 

i. Leczenie prowadziłam w grupie 8 pacjentów powyżej 16 roku życia.

 

ii. Preparat stosowany był przynajmniej 2 razy dziennie.

 

iii. Okres leczenia wynosił 4 tygodnie.

 

iv. Preparat stosowany był jako dodatkowe leczenie miejscowe przy równoczasowym prowadzeniu klasycznej terapii ogólnej, czyli leczenia przeciwhistaminowego, a w niektórych przypadkach antybiotykoterapii ogólnej.

 

v. W żadnym przypadku nie stosowano natomiast ogólnego leczenia immunosupresyjnego.

 

vi. Poprawa stanu klinicznego była widoczna już po pierwszym tygodniu terapii i w żadnym przypadku nie zarejestrowałam istotnych działań niepożądanych.

 

vii. Pacjenci podawali zdecydowaną poprawę jakości życia i wysoko ocenili zarówno skuteczność leczenia, jak i ostateczny efekt kliniczny, osiągnięty po 4 tygodniach stosowania preparatu.

 

 

2. ColosRegen serum (Genactiv, Polska) – w leczeniu:


- Łysienia plackowatego

 

i. Leczenie prowadziłam w grupie 4 osób.

 

ii. Preparat był stosowany na noc przez okres 3 miesięcy.

 

iii. Dodatkowo stosowana była doustna suplementacja preparatem Colostrigen w kapsułkach (Genactiv, Polska) 2 x 2 kaps.

 

iv. Po miesiącu widoczna była poprawa stanu klinicznego u wszystkich pacjentów, oceniana dodatkowo w dermatoskopii.

 

v. W jednym przypadku doszło do całkowitego odrostu włosów.

 

vi. Nie zarejestrowano żadnych niepokojących działań niepożądanych prowadzonej terapii miejscowej.

 

vii. W pozostałych 3 przypadkach odrost był wyraźny i leczenie kontynuowano.

 

 

 3. Colostrigen EMO (Genactiv, Polska) – w leczeniu:

 

- Trądziku pospolitego

 

i. Leczenie prowadziłam w grupie 15 chorych.

 

ii. Okres leczenia wynosił 2 miesiące.

 

iii. Dodatkowo pacjenci stosowali leczenie ogólne (Tetralysal) oraz miejscowe (Epiduo), zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami terapii trądziku grudkowo-krostkowego o średnim nasileniu procesu chorobowego.

 

iv. Po miesiącu widoczna była poprawa stanu klinicznego, natomiast nie zarejestrowano żadnych niepokojących działań niepożądanych prowadzonej terapii miejscowej.

 

v. Pacjenci podawali zdecydowaną poprawę jakości życia i wyrażali ochotę na kontynuację leczenia.

 

 

Dla mnie osobiście niezwykle intrygująca jest wiedza w zakresie możliwości stosowania preparatów zawierających colostrum u dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry (AZS). Jak bowiem wiadomo z codziennej praktyki , nadal w świadomości rodziców i lekarzy jest „widmo” alergii na białka mleka krowiego, a zatem w związku z homologią alergenową uczulenia na mleko wszystkich zwierząt kopytnych. Szkoda, aby ta grupa pacjentów nie mogła korzystać z tak ciekawych właściwości colostrum. Mam jednak wrażenie, że przekonanie pacjentów, a zwłaszcza rodziców dzieci chorych na AZS do podjęcia próby i zastosowania preparatów zawierających siarę bydlęcą lub klaczy będzie relatywnie trudne.


  Natomiast warto wspomnieć, że są już od dawna dostępne publikacje (co prawda pojedyncze) we wspomnianym zakresie, wykazujące, że:


1. Mleko klaczy można uznać za dobry substytut mleka krowiego u większości dzieci z ciężką IgE-zależną alergią na białka mleka krowiego, choć wymaga to dalszych badań na większych populacjach popartych próbą doustnej prowokacji z miareczkowaniem dawki prowokacyjnej (J Allergy Clin Immunol 2000;105:1031–1034).


2. U dzieci chorych na AZS, u których stosowano doustną suplementację mlekiem klaczy przez okres 16 tygodni, doszło do zauważalnej poprawy stanu klinicznego (ocenianej w skali SCORAD), ograniczenia świądu skóry oraz zmiany charakterystyki mikrobioty przewodu pokarmowego: udział Bifidobacteria faecalis wzrósł z 4,6% do zawartości 11,9% globalnej mikrobioty (Eubacteria) (p < 0,05) (Int J of Food Science and Nutrition, 2009;60(S7):41–52).

 

Temat jest fascynujący, aczkolwiek oczekujemy dalszych, przekonujących i „twardych” danych.

 

 

 


Podsumowanie


Siara bydlęca oraz poszczególne jej składniki cechują się wieloma korzystnymi oddziaływaniami na organizm człowieka. Należy jednak pamiętać, że siara bydlęca nie jest produktem standaryzowanym i nie wszystkie zawierające ją preparaty będą miały takie samo działanie. Szczególnie ciekawe doniesienia dotyczą działania immunostymulującego siary, pozytywnego wpływu w schorzeniach neurologicznych oraz właściwości przyspieszających gojenie ran i regenerację skóry, a także możliwości stosowania produktów zawierających siarę bydlęcą i mleko klaczy u chorych na AZS.

 

 

 

Piśmiennictwo

 

1. Hałasa M. Immunologiczne podstawy działania colostrum. Poznań 2015.

2. Torre C., Jeusette I., Serra M. i wsp. Bovine colostrum increases proliferation of canine fibroblasts. J Nutr 2006, 136, 2058S–2060S.

3. Płusa T. Immunomodulacyjne białka zawarte w siarze. Pol Merk Lek 2009, XXVI, 153, 234–238.

4. Kelly G.S. Bovine colostrums: a review of clinical uses. Altern Med Rev 2003, 8(4), 378–394.

5. Stephan W., Dichtenmuller H., Lissner R. Antibodies from colostrums in oral immunotherapy. J Clin Chem Clin Biochem 1990, 28, 19–23.

6. Zimecki M., Artym J. Właściwości terapeutyczne białek i peptydów z siary i mleka. Postępy Hig Med Dośw 2005, 59, 309–323.

7. García-Montoya I.A. i wsp. Lactoferrin a multiple bioactive protein: An overview. Biochim Biophys Acta 2011, doi:10.1016/j.bbagen.2011.06.018.

8. Nikawa H., Samaranayake L.P., Tenouvo J. i wsp. The fungicidal effect of human lactoferrin on Candida albicans and Candida krusei. Arch Oral Biol 1993, 38, 1057–1063.

9. Kim J. i wsp. Dietary effect of lactoferrin-enriched fermented milk on skin surface lipid and clinical improvement of acne vulgaris. Nutrition 2010, 26, 902–909.

10. Naot D., Grey A., Reid I.R. i wsp. Lactoferrin – a novel bone growth factor. CM&R 2005, 2 (May), 93–101.

11. Saito S., Takayama Y., Mizumachi K. i wsp. Lactoferrin promotes hyaluronan synthesis in human dermal fibroblasts. Biotechnol Lett 2011, 33, 33–39.

12. Takayama Y., Takezawa T. Lactoferrin promotes collagen gel contactile activity of fibroblasts mediated by lipoprotein receptors. Biochem Cell Biol 2006, 84, 268–274.

13. Tang L. i wsp. Human lactoferrin stimulates skin keratinocyte function and wound re-epithelialisation. Br J Dermatol 2010, 163, 38–47.

14. Bilikiewicz A., Gaus W. Colostrinin (a naturally occurring, proline-rich, polipeptide mixture) in the treatment of Alzheimer’s disease. J Alzheimers Dis 2004, 6, 17–26.

15. Popik P., Bobula B., Janusz M. i wsp. Colostrinin, a polypeptide isolated from early milk, facilitates learning and memory in rats. Pharm Biochem Behav 1999, 64, 183–189.

16. Boldogh I., Aguilera-Aguirre L., Bacsi A. i wsp. Colostrinin decreases hypersensitivity and allergic responses to common allergens. Int Arch Allergy Immunol 2008, 146, 298–306.

17. Purup S., Vestergaard M., Pedersen L.O. i wsp. Biological activity of bovine milk on proliferation of human intestinal cells. Journal of Dietary Research 2007, 74, 58–65.

18. Takayama Y., Kitsunai K., Mizumachi K. Factors in bovine colostrum that enhance the migration of human fibroblasts in type I collagen gels. Biosci Biotechnol Biochem 2001, 65(12), 2776–2779.

19. Kovacs D., Cardinali G., Aspite N. i wsp. Bovine colostrum promotes growth and migration of the human keratinocyte HaCaT cell line. Growth Factors 2009, 27(6), 448–455.

20. Doillon C.J., Lehance F., Bordeleau L.J. i wsp. Modulatory effect of a complex derived from colostrum on fibroblast contractibility and consequences on repair tissue. International Wound Journal 2001, 8(3), 280–290.

21. Buscino L., Giampietro P.G., Lucenti P. i wsp. Allergenicity of mare’s milk in children with cow’s milk allergy. J Allergy Clin Immunol 2000, 105, 1031–1034.

22. Foekel C., Schubert R., Kaatz M. i wsp. Dietetic effects of oral intervention with mare’s milk on the Severity Scoring of Atopic Dermatitis, on faecal microbiota and on immunological parameters in patients with atopic dermatitis. Int J of Food Science and Nutrition, 2009, 60(S7), 41–52.

 

 

» Konferencje

 • 12. Międzynarodowa Akademia Dermatologii i Alergologii

  12. Międzynarodowa Akademia Dermatologii i Alergologii

  Słupsk-Ustka 5-7.02.2016

  » zobacz więcej
 • Kosmetologia - nauka i przyszłość

  Kosmetologia - nauka i przyszłość

  Łódź, 12 marca 2016 r.

  » zobacz więcej
 • Cykl konferencji Akademia Czerniaka 2017

  Cykl konferencji Akademia Czerniaka 2017

  Rusza IV EDYCJA CYKLU KONFERENCJI NAUKOWYCH Akademia Czerniaka 2017

  Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej i jego Sekcja Naukowa „Akademia Czerniaka” oraz Wydawnictwo Lekarskie PZWL zapraszają na IV edycję cyklu, poświęconego tematyce czerniaka. Konferencje są w tym roku również prowadzone w wyjątkowej, interaktywnej formule, która zyskała bardzo pozytywne opinie uczestników. Spotkania, którym przewodniczy Profesor Piotr Rutkowski, przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych lekarzy, a w szczególności chirurgów onkologicznych, onkologów klinicznych i chirurgów.

   

  Daty i miejsca konferencji:

  • Rzeszów – 11 marca 2017
  • Białystok – 1 kwietnia 2017
  • Bydgoszcz – 27 maja 2017


  PROGRAM TEGOROCZNYCH KONFERENCJI

  • Nowotwory skóry 2017 – perspektywy
  • Rola chirurgii w diagnostyce i leczeniu czerniaków o zaawansowaniu lokoregionalnym
  • Udział dermatologa w diagnostyce i terapii nowotworów skóry – profilaktyka i leczenie powikłań skórnych nowych terapii  
  • Leczenie przerzutów in-transit. Leczenie uzupełniające. Inne rzadkie nowotwory skóry
  • Postępy w leczeniu systemowym zaawansowanych czerniaków, powikłania terapii, znaczenie edukacji chorych. Inhibitory BRAF w leczeniu 1 linii czerniaka, rola przeciwciał anty-PD-1
  • Przypadki kliniczne. Przypadek kliniczny  z regionu. GŁOSOWANIE INTERAKTYWNE.
  • Debata: problemy terapii nowotworów skóry


  Nowością w IV edycji spotkań będą:

  1. DEBATA, podczas której będziemy odpowiadać na pytania zadane jeszcze przed konferencją za pośrednictwem strony www oraz analizować interesujące Państwa, zgłoszone wcześniej zagadnienia,

  2. przedstawienie PRZYPADKU KLINICZNEGO Z REGIONU - najlepsi specjaliści z poszczególnych ośrodków omówią wybrane przypadki chorobowe.

  » więcej informacji

» Współpraca

French Society of Dermatology

French Society of Dermatology
»

Clinical and Experimental Dermatology

Clinical and Experimental Dermatology
» zobacz więcej

Dermatologic Therapy

Dermatologic Therapy
» zobacz więcej
Opinie ekspertów | Temat miesiąca | Numer bieżący | Numery archiwalne | Od Redaktor Naczelnej | Dermatoskopia | Stany naglące w dermatologii | Polskie Towarzystwo Dermatologiczne | Redakcja | Archiwum | Regulamin zamówień | Polityka prywatności | Polityka plików cookies